BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/43

Uusien koronatapausten määrä on ollut Venäjällä selvässä nousussa syyskuun alusta lähtien, ja viime päivinä havaittujen tautitapausten määrä on noussut yli 15 000:n. Kevään tautihuipussa huhti-toukokuussa havaittujen tapausten määrä vaihteli kymmenen ja yhdentoista tuhannen välillä. Samaan aikaan myös rekisteröityjen koronakuolemien määrä on noussut uuteen huippuunsa, yli kahteensataan kuolemaan päivässä.

Tautitapausten lisääntymisessä Venäjä on siis hyvin samassa tilanteessa kuin monet muutkin Euroopan maat. Toisaalta Venäjällä ei ole tähän mennessä ollut suuria haluja asettaa kattavia rajoituksia elinkeinoelämälle ja ihmisten liikkumiselle, kuten monissa muissa Euroopan maissa on tehty.

Koko maata koskevien rajoitusten sijaan paikalliset viranomaiset ovat asettaneet erilaisia rajoituksia paikallisen epidemiatilanteen mukaan. Maskien käyttö on pakollista monissa julkisissa tiloissa ja joukkoliikennevälineissä. Esimerkiksi Moskovassa koulujen syyslomia pidennettiin, ja lomien jälkeen yläkoululaiset jatkavat koulua etänä. Pietarissa ravintoloiden on suljettava ovensa kello 23.00, ja periaatteessa asiakkaiden on luovutettava yhteystietonsa ravintolalle. Näiden toimenpiteiden toivotaan riittävän epidemian hillitsemiseksi siihen asti, kunnes rokote saadaan markkinoille.

Magram Market Researchin ja Promsvjazbankin pienille ja keskisuurille yrityksille tehdyssä kyselytutkimuksessa kolmannes yrityksistä kertoi, että ne joutuisivat lopettamaan toimintansa, jos Venäjälle julistettaisiin merkittäviä liikkumisrajoituksia kolmea kuukautta pidemmäksi ajaksi. Tämä selittää osaksi sen, miksi viranomaiset ovat haluttomia kiristämään rajoituksia liikaa. On hyvä myös muistaa, että alkuvuonna Venäjän bruttokansantuote supistui Euroopan maista vähiten (BOFIT Viikkokatsaus 2020/41), mikä omalta osaltaan kertoo Venäjän talouden sitkeydestä myös epidemian oloissa.

Uusien koronatapausten määrä nousussa monissa Euroopan maissa

202043_v2.png

Lähteet: Worldometer ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/42 Näytä viikkokatsaus 2020/44