BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/37

Kiinteiden investointien reaalinen volyymi sukelsi tämän vuoden toisella neljänneksellä noin 7,5 % vuodentakaista pienemmäksi. Luisu on kuitenkin ollut loivempi kuin vuosien 2009 ja 2014−2015, jolloin investoinnit putosivat yli kymmenesosalla. Jälkimmäisen laman seurauksena investoinnit elpyivät viime vuonna vasta vuosien 2012−2014 tasolle.

Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinnit, jotka Rosstatin osavuositilastointi ainoastaan kattaa, ovat noin kolme neljäsosaa kaikista investoinneista. Tavanomaisesta poiketen ne ovat supistuneet tänä vuonna hieman lievemmin kuin muut investoinnit. Putoamista ovat vaimentaneet lähinnä kaksi lohkoa. Energiasektorilla investoinnit maakaasun tuotantoon sekä öljynjalostukseen ovat nousseet edelleen nopeasti.

Toiseksi valtion valtaosin hallitsemilla keskeisillä sektoreilla eli terveydenhoidossa ja koulutuksessa investoinnit ovat kasvaneet parin edellisen vuoden tapaan voimakkaasti. Lisäksi tänä vuonna valtionhallinnon investoinnit ovat kasvaneet nopeasti, mikä näkyy investointien rahoituksessa. Federaation sekä alueiden ja kuntien budjeteista tuleva rahoitus lisääntyi muutaman vuoden tauon jälkeen tuntuvasti jo viime vuonna. Tänä vuonna budjettirahoitus on vastannut harvinaisen suuressa määrin investointimenojen lisäyksestä, etenkin vuoden toisella neljänneksellä.

Jalostusteollisuudessa (pois lukien öljynjalostus) investoinnit notkahtivat vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä vain kolmisen prosenttia vuodentakaisesta, koska parilla keskeisellä alalla kuten elintarvike- ja metalliteollisuudessa investointien kasvu on jatkunut ripeänä. Useilla muilla jalostusteollisuuden aloilla investoinnit olivat vuodentakaista huomattavasti pienemmät jo alkuvuonna ennen luisun jyrkkenemistä vuoden toisella neljänneksellä. Etenkin metallituotteiden, eräiden kone- ja laitealojen sekä autojen tuotanto on supistunut paljon. Teollisuuden ulkopuolisista sektoreista kokonaisinvestointien supistumiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi öljyn ja kaasun putkikuljetusinvestointien sekä televiestintäinvestointien väheneminen vuoden alkupuoliskolla.

Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinneista kiinteän pääoman eri lajeihin on tietoja vain niiden arvon osalta. Investoinnit tuotantojärjestelmiin ja infrastruktuuriin, jotka muodostavat suurimman menoerän, ovat tänä vuonna osin elpyneet vuoden 2019 kuopasta ja lisääntyneet kohtalaisen hyvin investointitoiminnan hintojen nousuun nähden. Tätä ovat pitkälti edesauttaneet kaasusektorin investointien vahvistuminen ja raakaöljyn tuotantoinvestointien lievä kasvu, johon eivät ainakaan toistaiseksi ole iskeneet matala öljyn hinta ja OPEC+-maiden tuotannon rajoitussopimus. Toiseksi suurin erä eli investointimenot koneisiin ja laitteisiin kasvoivat toisella neljänneksellä vain saman verran kuin investointeihin menevien koneiden ja laitteiden hinnat nousivat. Investointimenojen supistuminen kohdistui toisella neljänneksellä etenkin kuljetusvälineisiin kuten myös muihin rakennuksiin kuin asuntoihin.

Kiinteiden investointien reaalisen volyymin kehitys Venäjällä

202037_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/36 Näytä viikkokatsaus 2020/38