BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/29

Yksi keskeinen Venäjän liiketoimintaympäristöä heikentävä tekijä on pitkään ollut viranomaistoimintaan liittyvät ongelmat, kuten puutteet oikeusjärjestelmässä, lainvalvontaviranomaisten väärinkäytökset sekä yritystoimintaan kohdistuva monimutkainen sääntely ja sen valvonta. Venäjän presidentin yritysasiamiehen hiljattain julkaistun vuotuisen katsauksen pohjalta ongelmat ovat edelleen hyvin ajankohtaisia ja osin jopa pahentuneet.

Katsauksessa esitetyssä kyselyssä peräti 94 % yrityksistä arvioi, että yrityksillä ei ole Venäjällä suojaa perusteettomilta rikossyytteiltä. Yrityksiin kohdistuvat talousrikostutkinnat saavat usein alkunsa lainvalvontaviranomaisten henkilökohtaisista intresseistä tai kilpailevien yritysten aloitteesta. Suuri osa aloitetuista tutkinnoista ei johda oikeuskäsittelyyn saakka riittävien perusteiden puuttuessa. Tutkinnasta voi kuitenkin aiheutua yritystoiminnalle merkittävää haittaa mm. dokumenttien takavarikoinnin ja omaisuuden jäädytyksen vuoksi. Vastaajista 74 % ei pidä Venäjän oikeusjärjestelmää riippumattomana ja objektiivisena. Lisäksi noin neljännes vastaajista arvioi korruption lisääntyneen viimeisen vuoden aikana.

Katsauksessa tarkasteltiin myös yritystoimintaan kohdistuvaa sääntelyä (esim. paloturvallisuus- ja ympäristövaatimukset) ja sen valvontaa. Yritykset kokevat monet lainsäädännössä määritellyt vaatimukset ja etenkin niihin liittyvät lukuisat tarkastukset hankalina ja kalliina. Viranomaiset voivat myös pyrkiä tarkastusten ja rangaistusmaksujen avulla keräämään ylimääräisiä tuloja valtion kassaan tai omaan taskuunsa. Katsauksen mukaan yrityksiin kohdistuvien tarkastusten määrä on vähentynyt viime vuosina huomattavasti, mutta siitä huolimatta yrityksille säännösten rikkomisesta määrättyjen rangaistusmaksujen määrä on kasvanut. Viime vuonna keskimäärin joka neljäs yritys Venäjällä sai rangaistuksen hallinnollisista rikkomuksista. Lähes puolet yrityksistä arvioi mahdollisuutensa voittaa valtion viranomaiset oikeudessa korkeintaan vähäisiksi.

Valvonnan tehokkuus onnettomuuksien estämisessä on kuitenkin usein puutteellista. Myös presidentti Putin kiinnitti ongelmaan hiljattain huomiota Norilskissa kaivosyhtiö Norilsk Nickelissä toukokuussa sattuneen mittavan polttoainevuodon yhteydessä. Venäjän valvontaviranomainen on arvioinut vuodosta aiheutuneiden ympäristövahinkojen yltävän 150 mrd. ruplaan (lähes 2 mrd. euroa). Venäjän hallituksen mukaan kaikista sääntelyn piiriin kuuluvista onnettomuuksista aiheutuneet kustannukset olivat noin 600 mrd. ruplaa vuonna 2015.

Venäjällä aloitettiin sääntely- ja valvontatoimintaan liittyvä mittava uudistushanke jo vuoden 2016 lopulla. Uudistuksen tavoitteena on yhtäältä vähentää onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia taloudellisia tappioita ja toisaalta pienentää yrityksille sääntelystä ja tarkastuksista aiheutuvaa taakkaa. Hankkeen on määrä valmistua vuoteen 2025 mennessä.


Näytä viikkokatsaus 2020/28 Näytä viikkokatsaus 2020/30