BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/24

Kiinan tullin mukaan dollarimääräinen tavaratuonti supistui toukokuussa 16 % ja vienti väheni 3 %, minkä seurauksena kauppataseen ylijäämä kasvoi lähes ennätyssuureksi 63 mrd. dollariin.

Tuonnin arvon pieneneminen selittyy osittain raaka-aineiden laskeneilla maailmanmarkkinahinnoilla. Määrällisesti monien raaka-aineiden tuonti kuitenkin edelleen kasvoi vuotta aiemmasta. Esimerkiksi Kiina toi ennätysmäärän raakaöljyä, mutta hintojen laskun myötä se sai sen noin 15 mrd. dollaria halvemmalla mitä vuosi sitten.

Kiina sitoutui ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksessa lisäämään Yhdysvaltain-tuontia merkittävästi. Toukokuussa tuonnin sovitut tavoitetasot karkasivat entistä kauemmaksi, kun tuonti Yhdysvalloista väheni 14 % vuoden takaisesta. Tuonti väheni lähes kaikilta muiltakin alueilta. Tuonti EU27-maista laski 22 %, kun Ison-Britannian erkaneminen (Brexit) huomioidaan. Tuonti ASEAN-maista ja Japanista laski melko vähän, 5–6 %. Suurin pudotus tuontiluvuissa tapahtui Afrikan osalta, jonka tuonnin arvosta supistui 52 %. Afrikan maiden osuus Kiinan kaupasta on melko vähäinen, mutta tuonti koostuu pitkälti raaka-aineista.

Kokonaisviennin 3 prosentin väheneminen oli jälleen odotettua pienempää. Laskua pehmensi terveydenhuollon välineiden ja suojatarvikkeiden vienti, joka jatkoi toukokuussa voimakasta kasvuaan. Vienti kasvoi EU27-maihin 15 % (Brexit-korjattu), Japaniin 11 % ja Yhdysvaltoihinkin prosentin verran. Sen sijaan vienti supistui merkittävästi koronaviruksen koettelemiin Intiaan (-51 %) ja Brasiliaan (-26 %).

Kiinan viennin näkymiä synkentää maailmantalouden taantuma. Samaa tarinaa kertoo ostopäällikkökysely, jonka mukaan yritysten vientitilaukset ovat kehittyneet viime kuukausina erittäin heikosti.

Maiden ja alueiden osuus Kiinan 12kk tavaratuonnista

202024_k3.png

Lähde: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/23 Näytä viikkokatsaus 2020/25