BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/24

Keskuspankki julkaisi kesäkuun alussa kaksi uutta ohjelmaa, joilla halutaan helpottaa pienyritysten koronakriisin heikentämää rahoitustilannetta. Vaatimuksena lainansaannille tai takaisinmaksuaikojen pidentämiseen on se, että saajayritys lupaa olla vähentämättä työntekijöiden määrää. Ohjelmat on suunnattu pienemmille alueellisesti toimiville pankeille, joiden rahoitusasemaa halutaan myös kohentaa.

Pienten ja keskisuurten yritysten palkkalistoilla on Kiinassa arviolta 80 % kaupunkialueiden työllisistä ja ne tuottavat jopa 60 % BKT:stä. Niiden on kuitenkin ollut vaikea saada pankista lainaa. Keskuspankin mukaan pienyrityslainojen kanta oli viime vuoden lopussa 11 600 mrd. juania, vain 8 % koko 153 000 juanin pankkilainakannasta.

Keskuspankki käytännössä myöntää pienemmille alueellisille liikepankeille korotonta lainaa pienyritysten rahoittamiseen. Toimi toteutetaan niin, että tarkoitusta varten perustettu rahoitusväline ostaa soveltuvilta liikepankeilta 40 % pankin uusista pienyrityksille myönnetyistä vakuudettomista (yli 6 kk) lainoista. Tähän on varattu 400 mrd. juania, minkä toivotaan lisäävän lainanantoa pienyrityksille 1 000 mrd. juanilla. Pankki saa lainojen korkotuotot, mutta kantaa kaikki niihin liittyvät riskit. Lainat tulee ostaa takaisin myyntihintaan vuoden määräajan päättyessä. Ohjelmalla halutaan kannustaa vakuudettomien lainojen myöntämiseen, sillä riittävät vakuudet ovat usein pienyritysten lainansaannin esteenä. Jotkut tarkkailijat ovat arvioineet liikepankkien olevan kuitenkin haluttomia myöntämään tällaisia lainoja korkeiden riskien takia.

Toisessa ohjelmassa 40 mrd. juania on varattu pankkien tulomenetysten tukemiseen, jotka aiheutuvat pienyrityslainojen maksuaikojen pidentämisestä. Toukokuun kansankongressin kokouksessa pääministeri Li Keqiang ilmoitti, että pienyritykset voivat siirtää tänä vuonna erääntyvien lainojen lyhennysten ja korkojen maksuaikaa maaliskuun 2021 loppuun. Pankki voi saada tukea 1 % tällaisten lainojen pääomasta. Keskuspankki lukee pienyritykseksi kaikki yritykset, joiden luottolimiitti on alle 10 miljoonaa juania (noin 1,4 milj. USD).

Kiinan rahapolitiikkaa on ohjattu erilaisin kohdennetuin toimin jo pitkään ja koronapandemian aiheuttama talouskriisi on lisännyt instrumenttivalikoimaa. Nyt ilmoitetut ohjelmat ovat ainakin tällä hetkellä kooltaan pieniä. Keskuspankki on jo aiemmin lanseerannut kaksi rahoitusohjelmaa, yhteensä 1 800 mrd. juania (noin 250 mrd. USD), koronaepidemian hoitamiseen ja yritysten tukemiseen. Pääjohtaja Yi Gangin mukaan toukokuun loppupuolella tästä oli käytetty yhteensä 752 mrd. juania.

Toukokuussa pankkilainakanta kasvoi huhtikuun tapaan reilun 13 prosentin vuositahtia. Uusia lainoja myönnettiin 1 480 mrd. juania (210 mrd. USD), eli hieman maalis- ja huhtikuuta vähemmän. Myös keskuspankin käyttämän kokonaisrahoituskannan kasvu kiihtyi lähes 13 prosenttiin sekä valtion että yritysten joukkovelkakirjarahoituksen kasvaessa nopeasti.

Uudet pankkilainat kuukaudessa lainatyypeittäin

202024_k2.png

Lähteet: Kiinan keskuspankki ja CEIC.


Näytä viikkokatsaus 2020/23 Näytä viikkokatsaus 2020/25