BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/16

Koronakriisin aiheuttamat maailmanlaajuiset taloushuolet ja epävarmuus ovat johtaneet joissakin nousevissa talouksissa pääomapakoon ja valuuttakurssin heikkenemiseen. Kiina näyttää ainakin toistaiseksi välttyneen tältä ilmiöltä. Keskiviikkona 15.4. dollarilla sai 7,07 juania ja dollariin nähden juanin kurssi oli vain prosentin heikompi kuin vuoden alussa. Juan on vahvistunut hieman moniin muihin valuuttoihin nähden kuten euroon ja kauppapainotettukurssi (NEER) on vahvistunut hieman yli 3 % vuoden alusta.

Suhteellisen vakaan valuuttakurssin ylläpitäminen on Kiinalle tärkeä tavoite, joka on korostunut hädän hetkillä. Finanssikriisin aikaan juan sidottiin kiinteästi dollariin ja pääomapakovuosina 2015 ja 2016 keskuspankki tuki voimakkaasti juania intervenoimalla valuuttamarkkinoilla ja kiristämällä pääomarajoitteita. On epäselvää, miten paljon keskuspankki on koronakriisin aikaan joutunut tukemaan kurssia. Tammi-maaliskuussa valuuttavaranto on pysynyt lähes muuttumattomana, mikä viittaa siihen, ettei keskuspankki ole ainakaan suoraan tukenut juanin kurssia myymällä valuuttaa. Pääomarajoitteiden kiristämisestäkään ei ole kerrottu. Käytössä voi kuitenkin olla muita valuuttakurssia vakauttavia toimia. Esimerkiksi ohjeistusta on voitu antaa suurille valtionpankeille, jotka ovat keskeisiä toimijoita juanmarkkinoilla valuuttakurssin määrittäjinä.

Juanin dollari- ja eurokurssi

Lähteet: Reuters, EKP ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/15 Näytä viikkokatsaus 2020/17