BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/09

Viime vuonna Venäjän maakaasuntuotanto (pl. liitännäiskaasu) kasvoi 3 % ja oli lähes 690 mrd. m3, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Kasvu nojasi etenkin nesteytetyn kaasun (LNG) tuotantoon, joka lisääntyi lähes 50 %, kun Jamalin niemimaan LNG-tuotanto alkoi toimia täydellä kapasiteetilla. LNG:n tuotanto oli viime vuonna noin 40 mrd. m3 (29,5 milj. tonnia) ja sen osuus koko kaasuntuotannosta oli 6 %. Muu maakaasun tuotanto kasvoi noin prosentilla.

Useimmissa ennusteissa Venäjän maakaasun tuotannon odotetaan kasvavan lähivuosina 1–2 % vuodessa. Tuotannon kasvua rajoittavat lähinnä kysyntänäkymät. Maakaasun tuotanto on keskittynyt hyvin voimakkaasti Jamalin-Nenetsian alueelle Länsi-Siperiaan, jossa sijaitsevat pitkään käytössä olleet suuresiintymät. Tuotannon kasvun painopisteet ovat kuitenkin Jamalin niemimaalla ja Itä-Siperiassa. Jamalin niemimaalla on käynnistymässä Novatekin uusi LNG-hanke Arctic LNG 2 ja Gazpromilla on vireillä Itä-Siperiassa Kovyktan kaasuesiintymän käyttöönotto.

Venäjän kaasutuotannosta vientiin meni viime vuonna noin kolmannes eli 250 mrd. m3. Vienti kasvoi lähes 6 %, kun LNG:n vienti miltei kaksinkertaistui. Putkikaasun vienti pysyi lähes aiemmalla tasollaan. Venäjän LNG-tuotanto suuntautuu pääosin vientiin ja LNG:n osuus viennistä oli viime vuonna jo 15 %. Tammi-syyskuun tilastojen pohjalta Venäjän kaasuviennistä lähes 70 % suuntautui EU-maihin ja 15 % IVY-maihin. Kiinan osuus viennistä oli vajaa prosentti. Venäjän kaasuviennin arvo oli viime vuonna 50 mrd. dollaria (3 % BKT:stä).

Venäjän finanssiministeriö odottaa helmikuun ennusteessaan kaasun vientimäärän kasvavan muutamalla prosentilla lähivuosina. Kiinaan suuntautuva kaasuputki avattiin joulukuussa ja toimitusten on määrä kasvaa vähitellen. Alustavien kaavailujen mukaan putkikaasua toimitettaisiin Kiinaan tänä vuonna noin 5 mrd. m3 ja ensi vuonna 10 mrd. m3. Kiinassa jylläävän koronavirusepidemian vuoksi Kiinan kaasunkysyntä voi kuitenkin jäädä odotettua pienemmäksi.

Venäjän maakaasuntuotanto kasvoi viime vuonna LNG:n vetämänä

Lähde: Rosstat, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/08 Näytä viikkokatsaus 2020/10