BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/07

Pankkien lainakanta kasvoi vuonna 2019 nimellisesti 6 %, kun edellisenä vuonna se kasvoi 12 %. Erityisen selvästi hidastuminen näkyi yrityslainoissa, joiden kanta kasvoi vain prosentin edellisvuodesta. Koska noin neljännes yrityslainoista on valuuttamääräisiä, ruplan kurssimuutoksilla on vaikutusta myös ruplissa lasketun lainakannan arvoon. Ilman valuuttakurssimuutoksia yrityslainakanta kasvoi noin 4 % vuonna 2019 (5 % vuonna 2018). Yrityslainakannan hidasta kasvua selittävät vähäinen investointikysyntä ja velkakirjamarkkinoiden nopea kasvu. Liikkeessä olevien yritysvelkakirjojen määrä kasvoi vuonna 2019 noin 15 %.

Suurten yrityslainojen vaimea kysyntä on kannustanut monia pankkeja panostamaan vähittäispankkitoimintaan. Tämä on näkynyt sekä asunto- että kulutusluottojen nopeana kasvuna. Kotitalousluottojen kanta kasvoi kasvun hidastumisesta huolimatta yhä yli 18 %. Paljon huolta herättänyt vakuudettomien kulutusluottojen kasvu jatkui nopeana (20 %), vaikka sekin hidastui vuoteen 2018 verrattuna.

Pankkien lainakannasta noin puolet on yrityslainoja ja noin neljännes lainoja kotitalouksille. Pankkisektorin rahoitus nojaa vahvasti yleisötalletuksiin, joista kotitalouksien talletukset muodostavat noin puolet. Korkotason laskusta huolimatta kotitalouksien pankkitalletukset kasvoivat viime vuonna 10 %.

Keskuspankin mukaan pankkisektorin vertailukelpoinen tulos vuodelta 2019 oli noin 10 % pienempi kuin vuonna 2018. Vuoden 2019 lopussa Venäjällä toimi 442 pankkia.


Näytä viikkokatsaus 2020/06 Näytä viikkokatsaus 2020/08