BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/06

Pankkilainakanta kasvoi vuonna 2019 yli 12 %, kun nimellisen BKT:n kasvu oli alle 8 %. Pankkilainakanta nousi 155 prosenttiin BKT:stä (148 % v. 2018 lopussa).

Kiinan keskuspankki muutti viime vuoden lopussa käyttämänsä kotimaisen kokonaisrahoituskannan (AFRE, aikaisemmin TSF) määritelmää ja lisäsi mukaan vuodesta 2016 lähtien keskus- ja paikallishallinnon velkakirjat (38 % BKT:stä v. 2019 lopussa). Näiden lisäksi AFRE-aggregaatti sisältää pankkilainat (155 % BKT:stä), tietyt ns. varjopankkisektorin instrumentit (entrusted- ja trust-luotot sekä pankkivekselit, yht. 22 % BKT:stä), yritysten nettomääräisen bondirahoituksen (24 % BKT:stä) ja rahoitussektorin ulkopuolisten yritysten osakeannit (7 % BKT:stä). Yhteensä kokonaisrahoituskanta kasvoi viime vuonna 11 % ja oli 254 % BKT:stä (247 % v. 2018 lopussa). Varjopankkisektorin kanta pieneni 7 %, kun taas yritysten ja valtion joukkovelkakirjarahoituksen kannat kasvoivat 13–14 %.

Kotimainen kokonaisrahoituskanta ja pankkilainakanta suhteessa BKT:hen

Lähde: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/05 Näytä viikkokatsaus 2020/07