BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/29

British Petroleumin (BP) tilastokirjan mukaan Venäjän osuus maailman viime vuoden öljyn tuotannosta oli 13 %, kaasun tuotannosta 17 % ja hiilentuotannosta 6 %.

Vuoden 2010 tasoon verrattuna Venäjän öljyn ja kaasun tuotannon määrä on kasvanut noin 10 %, vesivoiman tuotanto noin 15 %, ydinvoiman tuotanto 20 % ja hiilen tuotanto 45 %. Kasvuvauhti on suunnilleen yhtä nopeaa kuin maailmaan tuotannon keskimäärin, sillä Venäjän tuotannon osuus on pysynyt suunnilleen ennallaan viime vuodet (ks. kuvio). Venäjän osuus maailman uusiutuvan energian tuotannosta oli viime vuonna vain 0,1 %.

Venäjän energiantuotannosta (ölyekvivalenttitonneiksi muutettuna) maakaasun osuus oli viime vuonna 40 %, öljyn 39 %, hiilen 15 % ja vesivoiman sekä ydinenergian osuus 3 % kummankin. Nopeasta uusiutuvan energian tuotannon kasvusta huolimatta sen osuus energiantuotannosta on häviävän pieni.

Venäläiset maakaasuyhtiöt ovat viime vuosina panostaneet erityisesti maakaasunnesteyttämöihin. Erityisen paljon nestemäiselle maakaasulle on kysyntää Itä-Aasiassa, etenkin Japanissa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa. BP:n mukaan Venäjän osuus nestemäisen maakaasun viennistä vuonna 2018 oli 6 %, mutta venäläisten maakaasuyhtiöiden tavoitteena on kasvattaa tuotantoa huomattavasti seuraavan vuosikymmenen aikana. Venäjän LNG-viennistä noin 70 % meni Aasian markkinoille ja suurin osa lopusta Eurooppaan. Euroopan-viennistä Iso-Britannian ja Ranskan yhteenlaskettu osuus oli noin puolet. Tämän kesän ensimmäinen kuljetus Jamalin niemimaan nesteyttämöltä Jäämereltä Tyynellemerelle lähti 29.6. Jäänmurtokykyiset alukset eivät tarvitse erillistä jäänmurtoalusta saattajaksi, mutta Koillisväylää voidaan käyttää vain kesällä.

Venäjän osuus maailman primäärienergian kulutuksesta vuonna 2018 oli 5,2 % ja hiilidioksidipäästöistä 4,6 %. Venäläinen kulutti vuonna 2018 keskimäärin 210 gigajoulea primäärienergiaa eli suunnilleen yhtä paljon kuin keskimääräinen länsimaalainen. 54 % tästä tulee maakaasusta, 21 % öljystä, 12 % hiilestä ja 6 % ydinvoimasta. Kaasun osuus on vain harvoissa maissa yhtä suuri. Muualla Euroopassa se on keskimäärin noin neljännes.

 

Venäjän osuus maailman energiantuotannosta energialajeittain

Lähde: British Petroleum.


Näytä viikkokatsaus 2019/28 Näytä viikkokatsaus 2019/30