BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/07

Venäjän tullin tietojen mukaan tavarakaupan ylijäämä kasvoi 212 miljardiin dollariin eli noin 12 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Venäläiset myivät vuonna 2018 tavaroita ulkomaille 26 % edellistä vuotta suuremmalla summalla. Viennin kasvun taustalla on niin määrä- kuin hintamuutoksia, joista osa voi osoittautua tilapäisiksi. Erityisesti Venäjälle tärkeän energian hintaa liittyy suuria vaihteluta.

EU:n osuus tavaraviennistä oli 46 % ja Kiinan 12 %. Tavaravientituloista kaksi kolmannesta muodostuu fossiilisista polttoaineista. Öljyn ja kaasun vientimäärät kasvoivat hieman, ja niiden kallistumisen ansiosta niiden viennistä saadut tulot kasvoivat jopa kolmanneksen. Fossiilisten polttoaineiden lisäksi erityisesti metallin ja viljan vienti kasvoi. Syksyllä 2017 korjatun suursadon ansiosta vuonna 2018 Venäjältä vietiin kolmanneksen enemmän vehnää kuin vuonna 2017. Venäjällä tuotetaan noin 10 % maailman vehnästä ja viime vuosina noin puolet siitä on viety ulkomaille.

Venäjän tuonti ei kehittynyt viime vuonna viennin kanssa samassa suhteessa. Venäläiset ostivat vuonna 2018 tavaroita ulkomailta vain 5 % edellistä vuotta suuremmalla summalla. Tuonnin kasvua hillitsi ruplan heikentyminen yli 10 prosentilla dollariin ja euroon nähden.

EU:n osuus tavaratuonnista oli 37 % ja Kiinan 22 %. Puolet tuonnista muodostui koneista, laitteista ja ajoneuvoista. Niiden tuonti kasvoi maltillisesti. Merkittävien tuontituoteryhmien joukossa ovat myös lääkkeet, ruoka ja autot.

Venäjän tavaraviennin ja -tuonnin arvo

Lähde: Tulli.


Näytä viikkokatsaus 2019/06 Näytä viikkokatsaus 2019/08