BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/05

Keskuspankin tilastojen mukaan viime vuoden lopussa maassa oli liikkeellä yhteensä 86 000 mrd. juanin edestä joukkovelkakirjoja (12 500 mrd. dollaria, 96 % per BKT). Velkakirjalainojen kanta kasvoi 16 % edellisvuodesta ja bondeja laskettiin liikkeeseen 7 % edellisvuotta enemmän. Yritysten joukkovelkakirjojen uudet liikkeeseenlaskut kasvoivat viime vuonna lähes 40 %, kun ne supistuivat yli 30 % vuonna 2017.

Liikkeellä olevista bondeista 38 % on pankkien (ml. politiikkapankit), 24 % yritysten, 21 % paikallishallinnon ja 17 % keskushallinnon liikkeeseen laskemia. Ulkomaisten instituutioiden Manner-Kiinassa liikkeeseen laskemien bondien kanta kasvoi viime vuonna yli 50 %, mutta on yhä vain 155 mrd. juania (23 mrd. dollaria). Ulkomaiset sijoittajat omistivat mannerkiinalaisbondeja syyskuun lopussa 1 750 mrd. juanilla. Määrä kasvoi 58 % vuotta aiemmasta, mutta on yhä vain 2 % Kiinan koko bondimarkkinan koosta.

Bondimarkkinoilla on viime vuosina alettu sallia maksulaiminlyöntejä, vaikka vaikeuksiin joutuneiden yritysten rahoitusta yritetään yhä järjestellä monin tavoin laiminlyönnin välttämiseksi. Luottoluokitusyhtiö Fitchin mukaan maksulaiminlyöntien määrä Manner-Kiinan markkinoilla kasvoi viime vuonna 117:ään edellisvuoden 25:stä. Takaisinmaksuja laiminlöivät viime vuonna 45 yritystä ja niiden yhteenlaskettu arvo oli 111 mrd. juania (16 mrd. dollaria). Mukaan mahtui myös neljä valtionyritystä. Maksulaiminlyöntien taustalta on paljastunut yritysten monimutkaisia rahoitusjärjestelyitä ja taloudellisen tilanteen räikeitä vääristelyjä.

Fitchin mukaan lisääntyneet riskit saivat sijoittajat suosimaan viime vuonna enenevässä määrin valtion- sekä korkean luottoluokituksen yritysten bondeja. Tämä on näkynyt myös korkoeron kasvuna matalamman ja korkeamman luottoluokituksen velkakirjojen välillä. Tiistaina 29.1. vuoden mittaisen valtionobligaation korko oli 2,4 %, korkeimman luottoluokituksen (AAA+) yritysbondin korko 3,2 % ja matalamman luottoluokituksen (AA-) yritysbondin 5,7 %.


Näytä viikkokatsaus 2019/04 Näytä viikkokatsaus 2019/06