BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/05

Vuonna 2018 teollinen tuotanto oli 2,9 % edellisen vuoden tuotantoa suurempi. Kausivaihtelusta puhdistettu aikasarja ei tosin osoita juuri kasvua kevään jälkeen.

Kaivannaisteollisuuden tuotanto on kasvanut muuta teollisuutta nopeammin. Viime vuonna se oli 4,1 % edellisen vuoden tuotantoa suurempi. Erityisesti öljyntuotanto kasvoi vuoden loppua kohden OPEC+-maaryhmän kesken sovittujen rajoitusten väljemmän uudelleentulkinnan jälkeen. Tämän vuoden aikana tuotanto hiipunee uusien öljyntuotannonrajoitusten tultua voimaan.

Jalostusteollisuuden kasvu hiipui vuoden loppua kohden. Koko viime vuoden tuotanto oli 2,6 % edellisen vuoden tuotantoa suurempi, mutta joulukuussa samalla tasolla kuin edellisessä joulukuussa. Eri jalostusalat ovat kasvaneet melko tasaisesti. Kuitenkin lääketeollisuuden ja metsäteollisuuden tuotantomäärät ovat kehittyneet hieman vauhdikkaammin ja metalliteollisuuden ja autoteollisuuden heikommin.

Rakentamisen aikasarjaa Venäjän tilastokeskus on korjannut poikkeuksellisen paljon. Vielä joulukuussa julkaistun tilaston mukaan rakentaminen oli vuonna 2018 suunnilleen edellisen vuoden tasolla, mutta tammikuussa julkaistun tilaston mukaan rakentaminen olikin kasvanut 5,3 %. Erityisesti öljy- ja kaasualaan keskittyneiden pohjoisten alueiden lukuja oli korjattu ylöspäin. Tilaston korjauksen syistä on annettu lähinnä yleispiirteisiä selostuksia.

Tavarakuljetusten määrä oli viime vuonna 2,9 % edellistä vuotta suurempi. Kuljetuksista melkein puolet menee putkissa ja lähes puolet rautateillä. Kauttakulkuliikenne ei ole niin merkittävää, että se juurikaan näkyisi kasvuluvuissa. Siperian voima -kaasuputki nostaa putkikuljetusten määrää vasta ensi vuonna.

Maatalouden tuotanto jäi 0,8 % edellisen vuoden tuotannosta. Viljasato oli 16,7 % viime vuotta pienempi, mutta silti viimeisen vuosikymmenen keskiarvoon verrattuna melko suuri. Kaksi kolmannesta viljasadon arvosta koostuu vehnästä. Koska Venäjä vie melko paljon vehnää, pienempi sato voi vaikuttaa maailmanmarkkinoihin. Etenkin monille Lähi-idän maille Venäjän eteläinen arovyöhyke on tärkeä vehnän lähde. Vielä syksyllä oli epävarmaa, rajoittaako Venäjä viljanvientiä kotimaisen hinnan alentamiseksi, mutta enää rajoituksia ei ole näköpiirissä.

Venäjän teollisuustuotannon vuosikasvu

Lähde: Rosstat, Macrobond.


Näytä viikkokatsaus 2019/04 Näytä viikkokatsaus 2019/06