BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/03

Talouskasvun hidastumisen myötä myös työllisyystilanne näyttää heikentyvän. Vaikka viralliset työttömyystilastot näyttävät kaupunkien työttömyysasteen pysyneen tasaisesti vajaassa 5 prosentissa, muut tiedot viittaavat työllisyystilanteen huonontuneen tuntuvasti kesän jälkeen.

Yrityskyselyihin perustuvien virallisten ostopäällikköindeksien (PMI) työllisyyttä koskevien alaindeksien mukaan sekä teollisuuden että palvelusektorin työllisyystilanne on syksyn mittaan heikentynyt selvästi. Molemmat mittarit ovat painuneet tason 48 tuntumaan. Ainoastaan rakennussektorilla PMI on edelleen työllisyyden vahvistumista kuvaavan arvon 50 yläpuolella, mutta sielläkin tilanne saattaa olla heikkenemässä. Teollisuuden ja palveluiden työllisyystilanne on viimeksi näyttänyt näin heikolta vuonna 2016, jolloin Kiinan talouskasvun arvioidaan olleen tuntuvasti virallisia kasvulukuja hitaampaa.

Työllisyystilanteen heikkenemisestä kertovat myös viranomaisten lupaukset poikkeuksellisista työllisyyden tukitoimista. Virallisen uutistoimisto Xinhuan mukaan valtio harkitsee sosiaaliturvamaksujen alentamista ja korvauksia yrityksille, jotka pidättäytyvät työntekijöiden irtisanomisista. Joulukuun keskeisessä työkonferenssissa työllisyyden turvaaminen asetettiin vuoden 2019 yhdeksi päätavoitteeksi. Lehtitietojen mukaan konferenssissa olisi myös sovittu, että tämän vuoden BKT:n kasvutavoite lasketaan viime vuoden ”noin” 6,5 prosentista 6-6,5 prosenttiin.


Näytä viikkokatsaus 2019/02 Näytä viikkokatsaus 2019/04