BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/03

Alkusyksyn reippaan kasvun jälkeen ulkomaankaupan kasvu hidastui tuntuvasti jo marraskuussa. Joulukuussa tavaraviennin dollariarvo painui 5 % ja tuonti lähes 8 % alle edellisen vuoden joulukuun arvon. Koko viime vuoden osalta viennin arvo oli kuitenkin 10 % ja tuonnin arvo 16 % suurempi kuin vuonna 2017. Koko vuoden tavarakaupan ylijäämä pieneni vuoden 2017 noin 420 mrd. dollarista 352 mrd. dollariin.

Viennin kasvun hidastuminen näkyy kaikilla päämarkkinoilla. Vienti Yhdysvaltoihin, jonka osuus Kiinan viennistä on 18 %, väheni joulukuussa 4 %. Myös viennin kasvu EU:hun (osuus 17 %) on parina viime kuukautena hidastunut, ja joulukuussa EU-vienti jäi joulukuun 2017 tasolle. Vienti Japaniin (osuus 6 %) laski prosentin ja jälleenviennin kannalta tärkeään Hongkongiin (osuus 12 %) se romahti neljänneksen verrattuna joulukuuhun 2017. Kehitys heijastaa niin Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan vaikutusta kauppavirtoihin kuin maailmantalouden epävarmuuksia.

Tuonnin jyrkkä hidastuminen puolestaan kertoo sekä maan oman talouskasvun heikkenemisestä että maailmantalouden ongelmista. Vaikka raaka-aineet olivat joulukuussa keskimäärin hieman halvempia kuin vuosi sitten, pääosa tuonnin laskusta näyttää johtuvan muista syistä. Tämä näkyy siinä, että tuonnin lasku oli keskimääräistä jyrkempää Yhdysvalloista (-36 %), Etelä-Koreasta (-18 %) ja Japanista (-11 %). Tuonti EU:sta oli 3 % vähäisempää kuin joulukuussa 2017.

Kiinan kotimaisen kysynnän heikkouden lisäksi tuonnin lasku heijastaa kansainvälisten tuotantoketjujen tilannetta, sillä jatkojalostukseen kytkeytyvän viennin ja tuonnin kasvu oli marras-joulukuussa huomattavasti keskimääräistä heikompaa.

Kiinan tavarakauppa vuositasolla 

Lähde: CEIC


Näytä viikkokatsaus 2019/02 Näytä viikkokatsaus 2019/04