BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/01

Kiinan taloustilanne vaikeutui vuonna 2018 kauppasodan kärjistymisen myötä. Tämä näkyi niin osakekurssien laskuna, juanin heikkenemispaineiden kasvuna kuin uusina häiriöinä rahoitusmarkkinoilla. Laukaiseva tekijä markkinoiden hermoilulle oli Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan kärjistyminen, mutta taustalla ovat Kiinan kotimaiset ongelmat kuten kasvun hidastuminen ja vaikea velkatilanne.

Shanghain pörssissä kurssit laskivat viime vuonna neljänneksen ja Kiinan pörssiosakkeiden markkina-arvosta hävisi noin 2 400 mrd. dollaria, mikä on 18 % suhteessa viime vuoden arvioituun BKT:hen. Varallisuuden lasku on näkynyt kulutuskysynnän kasvun hidastumisena, sillä Kiinassa kotitalouksien osuus osakesijoituksista on poikkeuksellisen suuri.

Juanin kurssi suhteessa dollariin vahvistui vielä alkuvuonna, mutta kehitys kääntyi kauppasodan kärjistymisen ja Yhdysvaltojen koronnostojen myötä huhtikuun jälkeen. Juanin dollarikurssi oli vuoden lopussa 10 % heikompi kuin huhtikuussa, vaikka koko vuoden osalta heikkeneminen jäi 6 prosenttiin. Euroa vastaan juan vahvistui viime vuonna noin prosentin.

Vuodenvaihteessa julkaistut teollisuuden ostopäällikköindeksit (PMI) viittaavat teollisuustuotannon kasvun pysähtymiseen joulukuussa, kun sekä virallinen että Caixin/Markit PMI painuivat alle rajapyykin 50. Kasvu nojaa entistä enemmän palveluihin, joiden PMI:t ovat laskusta huolimatta edelleen 50:n yläpuolella.

Kiinan osakemarkkinoiden hintakehitys

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2019/02