BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/01

Joulun alla pidetty vuoden 2019 talouspolitiikan linjoja hahmotteleva työkokous keräsi yhteen kaikki Kiinan keskeiset päättäjät. Kokouksen tiedotteet viittaavat siihen, että talouspolitiikka tulee olemaan odotetun kaltaista. Talouskasvua tuetaan, kasvun laatua pyritään parantamaan ja teollisuutta kehitetään.

Hidastuvaa talouskasvua pyritään tukemaan keventämällä verotusta, vähentämällä viranomaismaksuja ja lisäämällä julkisia menoja. Panostuksia lisätään etenkin julkisiin palveluihin kuten koulutukseen, lastenhoitoon, terveydenhuoltoon, viihteeseen ja kulttuuriin. Myös monenlaisia investointihankkeita nostettiin esiin kuten 5G-verkkojen rakentaminen sekä maaseudun liikenneinfrastruktuurin kehittäminen ja jäteveden käsittelyjärjestelmien parantaminen.

Vaikkei ”Made in China 2025” -ohjelmaa nimeltä mainittukaan, teollisuutta pyritään suuntaamaan yhä korkeamman teknologian tuotantoon ja innovointia kannustetaan. Kannattamattomia yhtiöitä pyritään sulkemaan, mutta samalla valtionyhtiöistä tehdään suurempia ja vahvempia. Tähän liittyen Kiina aikoo ensi vuoden aikana yhtiöittää valtion rautatiet, joka mittavien investointien vuoksi painii tuhansien miljardien juanvelkojen kanssa ja tekee vuosittain kymmenien miljardien tappioita. Työkokouksessa nostettiin esille myös uuden teknologiayrityksille tarkoitetun pörssilistan avaaminen Shanghain pörssiin.

Myös talouden avoimuutta aiotaan lisätä. Ulkomaisten yritysten suoria sijoituksia Kiinaan helpotetaan ja IPR-suojaa parannetaan. Tuontiin liittyviä viranomaismaksuja leikataan. Lisäksi heti kokouksen jälkeen Kiina ilmoitti, että se muuttaa ulkomaisten suorien sijoitusten lakia niin, että ”pakotetut teknologian siirrot” kielletään ja että valtionyhtiöiltä karsitaan kaikki ylimääräiset edut. Toimet ovat paperilla sen suuntaisia, mitä Kiinalta on vaadittu, mutta niiden vieminen käytäntöön jää nähtäväksi.


Näytä viikkokatsaus 2019/02