BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/01

Venäjällä toimi lokakuun lopussa 499 pankkia, mutta pankkien suuresta määrästä huolimatta sektori on hyvin keskittynyt ja valtion omistamien pankkien dominoima. Neljän suurimman valtionpankin yhteenlaskettu osuus koko pankkisektorin taseesta on yli 55 %. Kaikkiaan valtion hallussa olevien pankkien yhteenlaskettu tase kattaa noin kaksi kolmasosaa koko sektorin taseesta. Valtion rooli on kahden viime vuoden aikana kasvanut useamman suurehkon pankin ajauduttua keskuspankin omistukseen. Suurimman yksityisen pankin, Alfa Bankin, osuus on noin 4 % sektorin taseesta.

Valtion kontrolloimien pankkien niputtaminen yhteen on kuitenkin harhaanjohtavaa. Yksi valtionpankki, keskuspankin omistama Sberbank, on kooltaan omaa luokkaansa. Yli puolet maan palkoista ja eläkkeistä maksetaan Sberbankin kautta ja pankin markkinaosuus esimerkiksi kotitalouksien talletuksissa ja asuntolainoissa on lähellä 50 prosenttia. Talouden taantumasta ja pakotteista huolimatta Sberbankin toiminta on ollut hyvin kannattavaa. Kolmen muun suuren valtionpankin eli VTB:n, Gazprombankin ja erityisesti maatalouspankki Rosselhozbankin tulosta on rasittanut suuri hoitamattomien luottojen kanta. Valtio on vuosittain pääomittanut maatalouspankkia huomattavilla summilla, ja tänäkin vuonna pääomittamiseen on luvattu 40 mrd. ruplaa.

Liikepankkien lisäksi valtion tukea on tarvittu myös kehityspankki VEB:n rahoittamiseen. VEB on valtion täysin omistama rahoituslaitos, jonka tehtävänä on tukea talouden pitkän aikavälin kehitystä. VEB:n 3 385 mrd. ruplan tasetta rasittavat sekä hoitamattomat luotot että valuuttalainojen takaisinmaksu. Vuosien 2017—2019 valtionbudjetissa kehityspankin tukemiseen varattiin 150 mrd. ruplaa vuosittain. Hallituksen tuoreen suunnitelman mukaan vuosille 2019—2024 VEB:n pääomittamiseen ja ulkomaisten velkojen takaisinmaksuun käytetään 900 mrd. ruplaa budjettivaroja.

Suurimmat pankkiryhmät lokakuun 2018 lopun tietojen mukaan

Lähteet: banki.ru, Venäjän keskuspankki, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2019/02