BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/01

BKT:n kasvun hidastuminen johtuu pääasiassa kotimarkkinoiden kysynnän heikkenemisestä, mutta myös ulkoisen kysynnän odotetaan heikkenevän, kun Kiinan vientimarkkinoiden kasvun ennustaan hidastuvan ja kauppasodan jatkuvan. Kiinan odotetaan jatkavan kasvua elvyttävää talouspolitiikkaa, mutta jo ennestään mittava velkataakka estää talouden laajan elvytyksen.   

Uutistoimisto Bloombergin keräämien talousennusteiden mukaan BKT:n kasvun ennustaan hidastuvan 6–6,5 prosenttiin vuonna 2019 ja 6 prosenttiin vuonna 2020. Ennusteissa on hyvin niukasti hajontaa ja myös kiinalaispankkien ennusteet ovat linjassa muiden ennusteiden kanssa. Jos ennustettu talouskasvu toteutuu, Kiina saavuttaa tavoitteensa kaksinkertaistaa BKT:n koko vuodesta 2010 vuoteen 2020. Talousennusteita häiritsee kuitenkin Kiinan virallisiin BKT-tilastoihin liittyvä epävarmuus. Jos viralliset BKT-tilastot eivät vastaa todellisuutta, ovat ennusteet jo lähtökohtaisesti pielessä.

Jos katsotaan perinteistä suhdannevaihtelua kauemmas, on selvää että talouskasvu tulee hidastumaan pidemmällä aikavälillä. Väestö ikääntyy nopeasti ja työvoima supistuu.  Tuottavuuden kasvu on heikentynyt ja rakennemuutos kohti palveluvaltaisempaa taloutta jarruttaa tuottavuuden kasvua. Investoinenkin kasvua on vaikea kiihdyttää, sillä investointiaste on suurista talouksista selvästi maailman korkein. Myös talouden valtava koko ja ympäristöongelmat luovat oman jarrunsa kasvulle.


Näytä viikkokatsaus 2019/02