BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/44

Kauppasodan kärjistymisestä huolimatta Kiinaan on virrannut tammi-syyskuussa enemmän suoria ulkomaisia sijoituksia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myös Kiinan suorat sijoitukset ulkomaille ovat kasvaneet. Kuva investointikehityksestä kuitenkin vaihtelee sen mukaan, mitä tilastoja käytetään.

Ulkomaisten suorien sijoitusten (pl. rahoitussektori) virta Kiinaan oli kauppaministeriön mukaan tammi-syyskuussa 98 mrd. dollaria eli 6 % enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Maksutasetilastoissa Kiinaan virtaavien sijoitusten määrä ja kehitys poikkeaa huomattavasti kauppaministeriön tilastoista. Tammi-kesäkuun maksutaseessa ulkomaisten sijoitusten virta Kiinaan oli 126 mrd. dollaria, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Suorien sijoitusten tilastointi ja tulkinta on hankalaa, sillä sijoitusta ei välttämättä tehdä sijoittajan kotimaasta. Kauppaministeriön tilastojen mukaan Kiinaan suuntautuvia sijoituksia hallitsee Hongkong 65 prosentin osuudellaan. Myös muut Aasian maat ja veroparatiisit ovat näkyvästi esillä.  EU:n osuus Kiinaan virtaavista sijoituksista on 9 prosentin luokkaa ja Yhdysvaltojen ainoastaan 2 %. Kiina on kauppaneuvottelujen yhteydessä avannut joitain toimialojaan (mm. autoteollisuus ja rahoitusala) laajemmalle ulkomaiselle omistukselle, minkä toivotaan tukevan maahan suuntautuvia sijoituksia. Kauppasota itsessään on saanut monet yritykset miettimään tuotannon siirtämistä pois Kiinasta.

Kauppaministeriön tilastoissa kiinalaisyritysten ulkomaille tekemien suorien sijoitusten virta oli tammi-syyskuussa 89 mrd. dollaria, mikä on 6 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ulos virtaavat sijoitukset kasvoivat erityisesti vuoden alkupuoliskolla, mutta heinä-syyskuussa kasvu kääntyi negatiiviseksi vuotta aiempaan verrattuna. Kiinan maksutasetilastoissa maasta ulos virtaavat sijoitukset noudattelevat suunnilleen samanlaista kehitystä kuin kauppaministeriön tilastoissa. Tammi-kesäkuussa investointien arvo (46 mrd. USD) oli 12 % vuotta aiempaa suurempi. 

American Enterprise Instituten ja Heritage Foundationin China Global Investment Tracker (CGIT) -tietokannan mukaan kiinalaisyritysten ulkomaille tekemät sijoitukset vähenivät alkuvuonna viime vuoteen verrattuna. Tammi-kesäkuussa kiinalaisyritysten suurten (yli 100 milj. USD) suorien ulkomaisten sijoitusten virta oli 56 mrd. dollaria, kun viime vuoden vastaavaan aikaan se oli 101 mrd. dollaria. Viime vuoden lukua nosti huomattavasti kesäkuulle ajoittunut sveitsiläisen Syngenta-yrityksen osto (43 mrd. USD). Vuoden alkupuoliskolla 35 % sijoituksista suuntautui CGIT:n mukaan Eurooppaan ja 10 % Yhdysvaltoihin. Osuudet ovat hieman pienempiä kuin viime vuonna.

Suorien sijoitusten virrat Kiinan kauppaministeriön tilastoissa

Lähde: Kiinan kauppaministeriö ja CEIC


Näytä viikkokatsaus 2018/43 Näytä viikkokatsaus 2018/45