BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/40

Kiinan talousnäkymät ovat tänä vuonna muuttuneet aikaisempaa epävarmemmiksi. Maaliskuun ennusteen tapaan BOFIT arvioi perusennusteessaan kasvun olevan edelleen vahvaa, vaikka se hidastuu 5 prosentin paikkeille ennustejakson lopulla. Riskit ennustettua hitaammasta kasvusta ovat kuitenkin kasvaneet.

Kauppasota Yhdysvaltojen kanssa on ollut laukaiseva ulkoinen tekijä kasvaneelle epävarmuudelle, joka on näkynyt pörssikurssien laskuna ja juanin heikentymisenä. Perussyy tilanteen huononemiselle löytyy kuitenkin Kiinan omista ongelmista, erityisesti talouskasvun hidastumisesta ja velkamäärän kasvusta.

Kiinan pitemmän aikavälin kasvuvauhtia painavat mm. väestökehitys, ympäristöongelmat ja tuotannon palveluvaltaistuminen. Vaikka virallisten tilastojen ongelmat vaikeuttavat tämän hetken taloustilanteen arviointia, monet indikaattorit viittaavatkin kasvun olevan hidastumassa. Kasvun hidastumisesta kielii myös Kiinan hallituksen voimakas elvytyspolitiikka, jonka avulla yritetään pehmentää kauppasodan vaikutuksia ja saavuttaa viralliset kasvutavoitteet.

Nykymuotoiset viralliset kasvutavoitteet ja niihin liittyvä elvytyspolitiikka kärjistävät jo ennestään vaikeaa velkatilannetta. Elvytyspolitiikka nykytilanteessa pitää yllä vanhoja rakenteita ja kannattamatonta toimintaa, mikä yhdessä todellisten talousuudistusten vähäisyyden kanssa on tärkeä syy myös kauppapoliittisten ongelmien kärjistymiselle. Reformipolitiikan uskottavuutta syö kommunistipuolueen aseman lisääntynyt korostaminen ja siihen liittyvät kampanjat.

Tänäkin vuonna nähdyt erilaiset markkinahäiriöt ovat luonnollinen osa Kiinan talouden muutosta, ja maalla on myös puskureita ongelmien hoitamiseen. Tilanne on kuitenkin kehittynyt huolestuttavaan suuntaan, joten häiriöiden määrä voi kasvaa ja on tärkeää varautua myös perusennustettamme jyrkempään kasvun hidastumiseen.

Kiinan reaalisen BKT:n vuosikasvu ja kasvukontribuutiot

Lähde: Kiinan tilastovirasto, BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2018/39 Näytä viikkokatsaus 2018/41