BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/40

Duuma hyväksyi 27.9. kolmannessa käsittelyssään lakiesityksen, joka nostaa yleistä eläkeikää viidellä vuodella. Federaationeuvoston hyväksynnän jälkeen presidentti Putin allekirjoitti lakiluonnoksen 3.10. Eläkeikä nousee 1.1.2019 alkaen kuudella kuukaudella joka vuosi. Miesten eläkeikä nousee nykyisestä 60 vuodesta 65:een ja naisten 55 vuodesta 60:een. Lukuisilla erityisryhmillä säilyy alempi eläkeikä.

Nykyinen eläkeikä on kansainvälisesti vertaillen erittäin matala ja odotetun eliniän nousu tekee eläkevastuiden rahoittamisesta yhä vaikeampaa. OECD:n tilastojen mukaan 65-vuotiaiden venäläismiesten jäljellä oleva odotettu elinikä on kymmenessä vuodessa noussut kahdella vuodella 13,4 vuoteen. Naisilla vastaava odote on 17,7 vuotta. Eläkemenojen osuus julkisen talouden koko konsolidoidun budjetin menoista on jo noin neljännes. Laki ei muuta työeläkkeen määräytymisperusteita eikä rahoituspohjaa.


Näytä viikkokatsaus 2018/39 Näytä viikkokatsaus 2018/41