BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/29

Yksityisen sektorin kotimainen luottokanta (TSF) oli kesäkuun lopussa 212 % BKT:stä. Velka/BKT-suhde on kääntynyt hienoiseen laskuun, mikä johtuu pankkisektorin ulkopuolisen rahoituksen tiukentuneesta sääntelystä. TSF-aggregaattiin sisältyvien ns. varjopankkisektorin instrumenttien (trust- ja entrust-luotot sekä pankkivekselit) kanta (30 % BKT:stä) on kääntynyt ensimmäistä kertaa laskuun ja oli kesäkuussa 5 % pienempi kuin viime vuoden lopussa. Pankkilainakannan kasvu jatkuu yli 12 prosentin vuosivauhtia ja se ylitti 150 prosenttia BKT:stä.

TSF-aggregaatti kuvaa rahoitusta yksityiselle sektorille. BIS:n mukaan Kiinan kokonaisvelkakanta (sis. valtion velka, muttei rahoitussektoria) oli viime vuoden lopussa 256 % BKT:stä. BIS:n tilastoissa velka/BKT-suhde kääntyi loka-joulukuussa laskuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011.

Velkakannan supistuminen voi jäädä väliaikaiseksi, sillä markkinaepävarmuuksien kasvaessa rahapolitiikkaa on kevennetty ja myös pyrkimyksistä hillitä rahoitusmarkkinariskejä voidaan joutua joustamaan. Lehtitietojen mukaan mm. omaisuudenhoitotuotteiden sääntelyä tiukentavan uudistuksen heinäkuista voimaanastumista lykättiin.

Yksityisen sektorin luottokanta (TSF) suhteessa BKT:hen

Lähteet: Macrobond, Kiinan keskuspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2018/28 Näytä viikkokatsaus 2018/30