BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/29

Vihreillä velkakirjoilla tarkoitetaan joukkovelkakirjoja, joilla rahoitetaan ympäristönsuojelua tukevia hankkeita. Kansainvälisen asiantuntijaorganisaatio Climate Bonds Initiativen (CBI) mukaan kansainvälisten standardien mukaisia vihreitä velkakirjoja laskettiin viime vuonna liikkeelle yhteensä 156 mrd. dollarin arvosta. Näistä 25 % oli peräisin Yhdysvalloista, ja 15 % sekä Ranskasta että Kiinasta. Vuoden 2017 suurin yksittäinen vihreä velkakirja oli Ranskan valtion (11 mrd. USD) ja toiseksi suurin China Development Bankin (5 mrd. USD) liikkeeseen laskema. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla Kiinassa laskettiin liikkeeseen 22 uutta vihreää velkakirjaa, arvoltaan yhteensä reilut 3 mrd. dollaria.

Kiinassa vihreitä velkakirjoja laskettiin kaiken kaikkiaan liikkeeseen viime vuonna 36 mrd. dollarin arvosta (vuosikasvu 5 %). Kuitenkin aiempaa suurempi osa (38 %) oli vihreitä ainoastaan Kiinan omien standardien mukaan. Vihreiden velkakirjojen markkinoita dominoivat pankit, joiden osuus liikkeeseenlaskuista oli viime vuonna 74 %. Vaikka osuus on pienentynyt, on se selvästi maailman keskiarvoa (25 %) suurempi.

Toisin kuin kansainvälisesti, vihreiksi lasketaan Kiinassa esimerkiksi puhtaaseen hiileen ja hiilenpolton tehokkuuteen liittyvät projektit sekä fossiilisten polttoaineiden voimalaitosten muutosasennukset. Kansainvälisten standardien mukaan käytännössä kaikki velkakirjoista kertyneet varat tulee käyttää vihreisiin projekteihin, kun kiinalaisstandardien mukaan lähes puolet varoista voidaan käyttää esimerkiksi pankkilainojen takaisinmaksuihin tai kasvattamaan yrityksen käyttöpääomaa.

Keskuspankin arvion mukaan Kiinassa tarvittaisiin vuosittain noin 2000–4000 mrd. juanin (320–640 mrd. USD) investointeja ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Vihreiden velkakirjojen käyttöön onkin kannustettu erinäisin politiikkatoimin ja ne lisättiin juuri mm. keskuspankkirahoituksen katteeksi käyvien vakuuksien joukkoon.


Näytä viikkokatsaus 2018/28 Näytä viikkokatsaus 2018/30