BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/10

Kansankongressille annetun budjettiesityksen mukaan Kiinan keskus- ja paikallishallintojen yhteenlaskettu vaje tulee kuluvan vuoden osalta olemaan 2,6 % BKT:stä. Viime vuonna 3 prosentin vajetavoite ylittyi prosenttiyksiköllä, kun toteutuneet menot olivat budjetoitua suuremmat.

Tämän vuoden budjetti heijastaa aikaisemmin päätettyjä poliittisia linjauksia. Menoja lisätään erityisesti köyhyyden poistamiseen ja ympäristönsuojeluun. Myös puolustusmenot ja niitä suuremmat sisäisen turvallisuuden menot kasvavat keskimääräistä nopeammin. Budjetin tulot kasvavat nimellisen BKT:n (9 %) tahtiin, menot hieman hitaammin.

Kiinassa paikallishallinnon vastuulle sälytettyjen menojen osuus on IMF:n mukaan maailman suurimpia, mutta vaikutusmahdollisuudet tuloihin ovat hyvin rajalliset. Osittain tämän vuoksi paikallishallinnot ovat joutuneet kasvattamaan velkataakkaansa, josta vain osa näkyy virallisissa budjettiluvuissa. Vuonna 2016 julkistettiin reformisuunnitelma, jonka tarkoituksena olisi nimenomaan puuttua tulojen ja menojen tasaisempaan kohdistukseen.

Kiinan julkinen talous on erittäin vaikeaselkoinen eivätkä budjettiluvut ole vertailukelpoisia muiden suurten talouksien kanssa. IMF:n omissa arvioissa julkiset tulot olivat vuoden 2016 osalta 28 % ja menot 32 % ja alijäämä lähes 4 % BKT:stä. Kun IMF ottaa lisäksi huomioon paikallishallintojen budjetin ulkopuolisen toiminnan ja käyttää laajennetun alijäämän käsitettä, nousee vuoden 2016 vaje 12 prosenttiin BKT:stä.

Kiinan keskus- ja paikallishallinnon budjetti, % bkt:stä

Lähteet: Kiinan budjettikertomus 2017–2018, IMF ja Macrobond.


Näytä viikkokatsaus 2018/09 Näytä viikkokatsaus 2018/11