BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/08

Gaidar-instituutti julkaisi hiljattain venäläisten tutkijoiden katsauksen korkeakoulutettujen muuttoliikkeeseen. Katsauksessa hyödynnetään mm. ulkomaisia tilastoja ja kyselytutkimuksia, sillä tutkijoiden mukaan Rosstatin tilastot eivät anna kattavaa kuvaa aiheesta. Tarkastelu ei kata laittomia vierastyöläisiä.

Tutkijat arvioivat, että viime vuosina länsimaihin on muuttanut vuosittain noin 100 000 venäläistä, joista 40 % on ollut korkeakoulutettuja. Suurin osa on muuttanut heikentyneen talous- ja työmarkkinatilanteen vuoksi. Neljänneksellä muuttajista tärkein syy muuttoon oli kuitenkin maan poliittinen tilanne: etenkin vuoden 2014 tapahtumat, mutta myös vuoden 2012 presidentinvaalien aiheuttama pettymys. Kolmannes muuttajista ei aio palata Venäjälle, noin puolet pitää paluuta mahdollisena ja loput suunnittelevat palaavansa.

Venäjälle tulevien maahanmuuttajien koulutustaso taas on tutkijoiden mukaan laskenut viime vuosikymmeninä ja he ovat nyt keskimäärin kantaväestöä vähemmän koulutettuja. Kyselytutkimusten mukaan korkeakoulutuksen osin tai kokonaan suorittaneita on vain 13–17 % maahanmuuttajista. Toisaalta suuri osa heistäkään ei saa Venäjällä koulutustaan vastaavaa työtä. Korkeakoulutettuja on pyritty houkuttelemaan Venäjälle myös suosituimmuuskäytännöllä, mutta kuuden käytössäolovuoden aikana sen puitteissa maahan on tullut vain 150 000 korkeakoulutettua muuttajaa.


Näytä viikkokatsaus 2018/07 Näytä viikkokatsaus 2018/09