BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/07

Sekä tavaraviennin että -tuonnin arvo dollareissa kasvoi viime vuonna noin neljänneksellä. Tavaraviennin arvo oli 350 mrd. ja -tuonnin 240 mrd. dollaria.

Viennin kasvun taustalla oli sekä hinta- että määrämuutoksia. Öljyn ja metallien hinnat nousivat, mutta öljyn ja öljytuotteiden vientimäärä supistui 5 % eikä metallienkaan vientimäärä kasvanut. Sitä vastoin maakaasun vienti lisääntyi noin 5 %. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vientimäärä kasvoi jopa 24 %, mutta kasvu saattoi johtua pitkälti yksittäisistä toimituksista. Myös elintarvikkeiden vientimäärä kasvoi 22 % lähinnä viime vuoden ennätyssuuren viljasadon tukemana. Pääosa Venäjän viennistä koostuu kuitenkin yhä öljystä, öljytuotteista ja maakaasusta: niiden osuus oli viime vuonna lähes 60 %. Venäjän hallinnon alustavan arvion mukaan aseviennin arvo oli viime vuonna noin 15 mrd. dollaria eli se vastasi 4 % tavaraviennistä.

Tuonnissa kaikki tavararyhmät kasvoivat varsin reippaasti. Kasvua vetivät koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, joiden tuonnin arvo kasvoi 28 % hieman elpyneen investointikysynnän tukemana. Myös kemiallisten tuotteiden tuonnin arvo kasvoi 17 % ja elintarvikkeiden 16 %. Useimpien elintarvikkeiden tuonti kasvoi hieman myös määrällä mitattuna.

Tavarakaupan maarakenne ei juuri muuttunut. EU-maiden osuus koko kauppavaihdosta oli runsaat 40 %, Aasian maiden vajaat 30 %, Euraasian talousliiton 9 % ja Yhdysvaltojen 4 %. Kiina oli Venäjän suurin yksittäinen kauppakumppani sekä viennissä (11 %) että tuonnissa (21 %).

Venäjän tavaratuonnin arvon kasvu eräistä maista vuonna 2017

Lähde: Venäjän tulli.


Näytä viikkokatsaus 2018/06 Näytä viikkokatsaus 2018/08