BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/07

Keskuspankin alustavien maksutasetilastojen mukaan tavarakaupan ylijäämä laski viime vuonna hieman vuotta aiemmasta 476 mrd. dollariin ja palvelukaupan alijäämä kasvoi 261 mrd. dollariin. Koko vaihtotaseen ylijäämä painui 172 mrd. dollariin (196 mrd. dollaria v. 2016) eli 1,4 prosenttiin BKT:stä.

Palvelukaupan mittava alijäämä johtuu matkailun alijäämästä. Vaikka viime vuonna kiinalaisten turismimenot ulkomailla (matkailutuonti) eivät kasvaneet, laskivat ulkomaalaisten menot Kiinassa (matkailuvienti) hieman, ja matkailun alijäämä kasvoi 221 mrd. dollariin. Muu palvelukaupan alijäämä selittyy kuljetuspalveluiden 56 mrd. dollarin alijäämällä. Loput palvelukaupan erät ovat pieniä, mutta ne olivat viime vuonna Kiinalle kaiken kaikkiaan ylijäämäisiä.

Rahoitustaseessa suorien sijoitusten virta kääntyi taas positiiviseksi eli Kiinaan virtasi enemmän sijoituksia (165 mrd. USD) kuin maasta ulos (101 mrd. USD). Syynä muutokseen oli Kiinan kiristyneet pääomien vientirajoitukset. Vuonna 2016 suorien sijoitusten virta oli ensimmäistä kertaa negatiivinen.

Myös valuuttavaranto kääntyi viime vuonna kasvuun. Maksutaseessa valuuttavarannon lisäys oli 92 mrd. dollaria. Vastaavasti koko valuuttavarannon arvo kasvoi viime vuonna 138 mrd. dollaria, joten noin kolmannes varannon arvonlisäyksestä tuli valuuttakurssi- ja muista arvostusmuutoksista. Tammikuussa valuuttavarannon arvo (ml. kulta, SDR ja IMF-varanto-osuus) kasvoi edelleen 25 mrd. dollaria ja oli 3 261 mrd. USD.

Tammikuussa kauppataseen ylijäämä jäi tullin tietojen mukaan 20 mrd. dollariin tavaratuonnin noustua 180 mrd. dollariin. Tavaraviennin arvo oli 201 mrd. USD. Kiinalaisen uudenvuoden sijoittuminen vaikuttaa huomattavasti tammi-helmikuun tilastoihin. Viikon mittainen loma on tänä vuonna viime vuotta myöhemmin ja alkoi tänään torstaina 15.2.

Kiinan vaihtotase-erien kehitys suhteessa BKT:hen

Lähde: Macrobond, BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2018/06 Näytä viikkokatsaus 2018/08