BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/02

Kiinan pankkivalvontaviranomainen (CBRC) päätti vuoden alussa rajoittaa nk. entrusted-luototusta, jossa pankit tai erityiset luottoyhtiöt välittävät yrityksiltä saatua rahaa eteenpäin toisille yrityksille. Pahimmillaan entrusted-luottoa myöntävä yritys on itse lainannut rahat pankista lainatakseen ne eteenpäin yritykselle, joka ei pankin silmissä olisi luottokelpoinen. Välikätenä olleet pankit saavat tuloja mm. järjestelypalkkioina ja takausprovisioina, mutta jättävät usein valvonnan väliin. Uudet rajoitukset kieltävät pankkeja järjestelemästä aktiivisesti entrusted-luototusta tai antamasta luotoille vakuuksia. Yritykset eivät enää saa ostaa entrusted-lainoilla arvopapereita tai johdannaisia.

Uudet säännöt kuristavat säännellyn pankkisektorin ulkopuolista varjopankkisektoria. Sen osuus yksityisen sektorin kokonaislainakannasta (TSF) on viimeisen kymmenen vuoden aikana kaksinkertaistunut 15 prosenttiin. Entrusted-luototuksen kasvuvauhti on ollut erityisen ripeää. Luottokanta on paisunut lähes 14 000 mrd. juaniin (2 100 mrd. USD) ja se muodostaa yli puolet TSF:n mukaisesta varjopankkisektorin luottokannasta. Entrusted-luototuksen rajoitukset ovat jatkoa keskuspankin ja valvontaviranomaisten aikaisemmille toimille, joilla pyritään hillitsemään pankkien taseiden ulkopuolelle siirtynyttä luototusta ja lainarahalla keinottelua.

Sääntelyuudistuksia on tehty alkuvuodesta myös muualle rahoitusmarkkinoille. Joukkovelkakirjojen kaupankäyntiä koskevien uusien sääntöjen mukaan vuoden siirtymäajan jälkeen mm. kaikista joukkovelkakirjojen takaisinosto- ja johdannaiskaupoista vaaditaan kirjalliset sopimukset ja ostajaosapuolten velkasuhteelle asetetaan katto. Noin 67 000 mrd. juanin (10 300 mrd. USD) bondimarkkinoilla pimeä kaupankäynti ja velkarahalla keinottelu on ollut yleistä.

Reutersin mukaan Kiinan keskuspankki aikoo tänä vuonna rajoittaa myös jälkimarkkinakelpoisten talletustodistusten (NCD) liikkeeseenlaskua. Pankkeja on neuvottu hakemaan lupa vuosittaiseen NCD-kiintiöönsä keskuspankilta, joka määrittää liikkeeseenlaskujen sallitun määrän suhteessa pankin velkoihin. Olemassa oleva NCD-kanta nousi viime vuonna 8 000 mrd. juaniin (1 200 mrd. USD). Talletustodistusten liikkeeseenlasku on ollut suosittua etenkin pienten lainoittajien keskuudessa ja niillä on rahoitettu pidempiaikaisia investointeja, usein varjopankkisektorin kautta.


Näytä viikkokatsaus 2018/01 Näytä viikkokatsaus 2018/03