BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/01

Vuoden alkukuukausien nousun jälkeen ruplan kurssi laski tuntuvasti. Joulukuun keskikurssi oli euroon nähden yli 5 % alempi kuin vuotta aiemmin, vaikkakin dollariin nähden 6 % korkeampi. Kurssi ruplan kauppapainotettuun koriin nähden oli suunnilleen vuodentakaisella tasolla. Vuoden 2016 mataliin lukemiin verrattuna rupla oli viime vuonna lähes 15 % vahvempi niin euroon, dollariin kuin kauppakoriin nähden. Vahvistuminen selittää Venäjän tuonnin nopean elpymisen.

Edellisiin vuosiin verrattuna ruplan kurssikehitys erosi ajoittain selvemmin öljyn hinnasta. Vuoden alkukuukausina ruplaa tuki vaihtotaseen ylijäämä, joka alkuvuodelle tavanomaiseen tapaan oli tuonnin pienuuden vuoksi tuntuva. Lisäksi rahoitustase oli melko poikkeuksellisesti myös ylijäämäinen, ts. nettomääräisesti Venäjälle virtasi pääomaa. Sen sijaan vuoden loppukuukausina ruplan kurssi jopa laski hieman huolimatta öljyn hinnan noususta ja vaihtotaseen ylijäämästä, sillä yksityisen pääoman nettovirta ulkomaille lisääntyi (keskuspankin alustava arvio). Virran on arvioitu johtuneen mm. Yhdysvaltojen rahapolitiikan tiukentamisodotuksista ja sen uusista sanktioilmoituksista.

Markkinavirtojen ohella finanssiministeriön valuuttaostot markkinoilta keskuspankin välityksellä ovat olleet pieniä valuuttakaupan koko volyymiin nähden ja niiden vaikutus ruplan kurssiin on arvioitu vähäiseksi. Uutta budjettisääntöä soveltaen ostot tulevat kasvamaan, jos öljyn hinta pysyy merkittävästi korkeammalla kuin budjettisäännön ns. perushinta (Urals 40 USD/tynnyri).

Öljyn hinta ja ruplan kurssi 2015–17

Lähde: Reuters.


Näytä viikkokatsaus 2018/02