BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/50

Kuluvalla viikolla Maailman kauppajärjestö WTO:n ministeritason kokouksen yhteydessä EU, Japani ja Yhdysvallat ilmoittivat tiivistävänsä yhteistyötään kauppapolitiikan rintamalla. Maiden antaman yhteisen julkilausuman mukaan maailmankaupan toimivuutta heikentävät valtion tuella ja rahoituksella rakennettu ylikapasiteetti, suuret yritystuet ja valtionyritykset. Julkilausumassa tuomitaan myös teknologian pakkosiirrot ja vaatimukset, jotka edellyttävät, että tietty osuus tuotteesta on tuotettava paikallisesti. Maat ilmoittavat pyrkivänsä yhteistyössä poistamaan edellä mainitut ongelmat ja muut markkinoita vääristävät ja protektionistiset toimintamallit.

Vaikka julkilausumassa ei nimetty erikseen ongelmamaita, sen taustalla on pääasiassa Kiina. Kehittyneet maat ovat tyytymättömiä siihen, ettei Kiina ole muuttanut toimintatapojaan keskusteluista huolimatta. On myös kiinnostavaa, että aloite yhteistyöhön tuli lehtitietojen mukaan Japanilta. Yhteistyöllä toimille saadaan lisää painoarvoa ja samalla vähennetään riskiä Yhdysvaltojen yksipuolisista toimista.


Näytä viikkokatsaus 2017/49 Näytä viikkokatsaus 2017/51