BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/48

Unkarissa tällä viikolla pidetyssä 16 CEE-maan ja Kiinan (16+1) huippukokouksessa viimeisetkin CEE-maat allekirjoittivat Kiinan Silkkitie-hanketta tukevat yhteisymmärryspöytäkirjat. Tapaamisten aikana allekirjoitettiin myös kymmenkunta muuta lähinnä liikenneyhteyksiä, tuotannollista yhteistyötä, infrastruktuuria ja rahoitusta koskevaa sopimusta. Kiinalaislähteiden mukaan Kiina on investoinut CEE-alueelle 9 mrd. dollaria, ja nyt se antoi uusia rahoituslupauksia 3 mrd. dollarin edestä.

Vuonna 2012 ensimmäisen kerran kokoontunut 16+1‑ryhmä on Kiinan aloite yhteistyön tiivistämiseksi 11 EU:n jäsenmaan ja 5 Balkanin maan kanssa. Kiina on asettanut yhteistyölle kolme prioriteettialaa, jotka ovat infrastruktuuri, huipputeknologia ja ympäristöteknologia.

16+1-ryhmä oli pitkään varsin näkymätön, mutta nyt se on noussut aikaisempaa terävämmin otsikoihin. Yhtäältä tämä johtuu kiinalaisten ulkomaille tekemien investointien nopeasta kasvusta ja sen tuomasta kiinnostuksesta. Toisena syynä asian näkyvyydelle on epäilyt siitä, että investointien myötä Kiinan vaikutusvalta CEE-alueella kasvaa liikaa ja heijastuu EU:n Kiina-politiikkaan. Näitä epäilyjä ovat ruokkineet EU:n ongelmat joidenkin CEE-maiden kanssa. Viime kädessä Kiinan tarjoama rahoitus on kuitenkin marginaalista vaikkapa EU:n rakennerahastojen CEE-maille tarjoamaan rahoitukseen verrattuna.


Näytä viikkokatsaus 2017/47 Näytä viikkokatsaus 2017/49