BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/37

Kiinan neljä suurinta pankkia ovat julkaisseet ensimmäisen puolen vuoden taloustietonsa. Pankkien yhteenlasketut voitot kasvoivat 3 % vuotta aiemmasta 510 mrd. juaniin (70 mrd. euroa). Viime vuoteen nähden pankkien tyypilliset kannattavuuden tunnusluvut kuitenkin heikkenivät edelleen ja pankkien korkokatteet pienenivät. Pankit kuitenkin arvioivat kannattavuuden olevan vakautumassa. Pankkien keskimääräinen lainakorko laski noin 0,3 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta ja oli 3,9–4,2 %. Sekä lyhyiden alle vuoden mittaisten lainojen että pitempiaikaisten lainojen keskikorot laskivat. Keskuspankin tilastojen mukaan koko pankkisektorin antolainauskorot ovat hieman nousseet.

Pankit korostavat kiinnittäneensä erityistä huomiota riskien hallintaan. Ne ovat nostaneet varauksiaan hoitamattomien luottojen varalle, joskin pankit ilmoittavat edelleen suhteellisen matalista 1,5–2,5 prosentin hoitamattomien luottojen suhteista lainakantaan. Hoitamattomia luottoja on keskittynyt kaivosteollisuuteen, tehdasteollisuuteen ja vähittäiskauppaan. Laajasti epäillään, että pankit kirjaavat nihkeästi luottoja hoitamattomiksi. Lisäksi pankit ilmoittavat, että niiden lainoista 3–4 % on todennäköisesti hoitamattomaksi päätyviä. Näiden lainojen osuus on hieman pienentynyt.

Suurista pankeista ainoastaan ICBC kertoo pankkitoiminnan haasteista. Se arvioi rahoitussektorin riskien muodostuneen yhä monimutkaisemmiksi, mikä luo paineita pankkien riskienhallinnalle. Korkosääntelystä luopumisen vuoksi kiristyvä kilpailu aiheuttaa paineita pankkien korkokatteille. Kilpailua on kiristänyt myös erilaisten internet-pohjaisten toimijoiden esiinmarssi.

Pienten ja keskisuurten pankkien tilanne eroaa suurista pankeista. Kun suuret pankit saavat runsaasti talletuksia, monet pienemmät pankit joutuvat hankkimaan varoja rahamarkkinoilta, usein lainanantoa lyhemmällä maturiteetilla. Pankkien välisillä rahamarkkinoilla korot ovat tänä vuonna nousseet eli pankkien rahamarkkinarahoituksen kustannukset ovat kasvaneet. Myös jatkossa korkoihin kohdistuu nousupaineita, jos Kiina pyrkii samaan velkaantumiskehityksensä kuriin. Juuri rahoitukseen liittyvien riskien vuoksi kansainvälinen luottoluokittaja Moody's laski Kiinan viidenneksi suurimman pankin Bank of Communicationsin luottoluokitusta viime viikolla.


Näytä viikkokatsaus 2017/36 Näytä viikkokatsaus 2017/38