BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/37

Tuontirajoituksilla on viime vuosina pyritty tukemaan kotimaista tuotantoa. Julkisen sektorin hankinnoissa on jo rajoitettu mm. lääkkeiden, elintarvikkeiden ja ohjelmistotuotteiden tuontia. Hallituksen uudessa määräyksessä kielletään tiettyjen huonekalujen ja puulevyjen tuonti julkisissa hankinnoissa joulukuun alusta lähtien. Kielto koskee tuontia muista kuin Euraasian talousliiton maista ja on voimassa kaksi vuotta.

Lisäksi duuman käsittelyssä on lakiehdotus valtion omistamien ja valtion tukea saavien yritysten hankintojen tuontivalvonnan kiristämisestä. Tällä hetkellä hankinnoissa pitää mm. myöntää kotimaisille tuottajille 15 prosentin hintaetu ja suuret koneinvestoinnit vaativat tuonninkorvauskomission hyväksynnän. Lakiehdotuksessa komission hyväksyntää vaativien hankintojen listaa laajennettaisiin ainakin laivoihin ja lentokoneisiin kotimaisten tuottajien etujen turvaamiseksi. Valtionyrityksiä koskevat vaatimukset ulotettaisiin myös niiden tytäryhtiöihin.


Näytä viikkokatsaus 2017/36 Näytä viikkokatsaus 2017/38