BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/34

Kiinan virallisissa julkisen talouden tilastoissa julkisen sektorin (keskus- ja paikallishallinnot) alijäämä on viime vuosina ollut 2–3 % BKT:stä. Viralliset julkisen talouden tilastot eivät kuitenkaan ole täysin kansainvälisesti vertailukelpoisia ja niissä jää huomioimatta mm. hyvin laaja paikallishallintojen budjetin ulkopuolinen toiminta. Kuten aiempinakin vuosina IMF on pyrkinyt tuoreessa artikla IV -raportissa arvioimaan Kiinan julkisen sektorin tilaa kansainvälisesti vertailukelpoisin menetelmin ja ottamalla huomioon myös budjetin ulkopuolisen toiminnan. IMF:n arvioi Kiinan julkisen sektorin laajennetun alijäämän olleen viime vuonna reilun 10 prosentin luokkaa BKT:stä, eikä vajeen odoteta pienenevän kuluvana vuonna.

Suurten alijäämien myötä IMF arvioi julkista velkaa olevan vuoden 2017 lopussa jo lähes 70 % BKT:stä. Velasta noin kolmasosa on keskushallinnolla ja loput paikallishallinnoilla. Keskushallinnon velan BKT-suhde on pysytellyt pitkään lähes samana, kun taas paikallishallinnot ovat velkaantuneet nopeasti.

Paikallishallintojen sallittiin laskea liikkeelle velkakirjoja vuonna 2015, jota ennen budjettimääräinen velkaantuminen oli kielletty. Sääntöä kierrettiin laajasti budjetin ulkopuolisella velkaantumisella perustamalla erillisiä rahoitusyhtiötä (local government financing vehicle, LGFV). Vuodesta 2015 käynnissä on ollut ohjelma, jossa alueet laskevat liikkeelle velkakirjoja ja maksavat saaduilla varoilla pois budjetin ulkopuolisia velkojaan, mutta todellisuudessa rahoitusyhtiöt ovat edelleen velkaantuneet lisää. Vuoden 2016 alusta paikallishallintojen on annettu käyttää investointihankkeiden toteuttamiseen julkista ja yksityistä rahoitusta yhdistävää PPP-mallia (Public Private Partnership). Tosin Kiinassa yksityinen osapuoli on tyypillisesti valtion tai paikallishallinnon omistama yritys. Malli on kasvattanut suosiotaan etenkin kuluvana vuonna. IMF arvioi käytännön eron LGFV- ja PPP-rahoitusmallien välillä vähäiseksi. Kesällä Kiinan finanssiministeriö myönsi paikallishallintojen käyttävän PPP-rahoitusmalleja piilovelkaantumiseen. Hankkeissa riski on arvioiden mukaan yleensä ainoastaan julkisella osapuolella ja yksityiselle toimijalle on taattu kiinteä tuotto sijoitukselle.

IMF:n arvio Kiinan julkisen sektorin laajennetusta alijäämästä ja velasta, % BKT:stä

Lähde: IMF, *) ennuste.


Näytä viikkokatsaus 2017/33 Näytä viikkokatsaus 2017/35