BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/34

Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto, joka lisääntyi voimakkaasti koko kevään, väheni Rosstatin mukaan sekä kesäkuussa että heinäkuussa edellisestä kuukaudesta. Heinäkuussa supistusta edellisestä kuukaudesta oli peräti prosentin verran. Viime vuoden heinäkuuhun nähden tuotantoa oli prosentti enemmän.

Teollisuustuotannon luisu kesä-heinäkuussa tuli jalostusteollisuudesta, jonka tuotanto heinäkuussa painui jopa lähes prosentin pienemmäksi. Toisaalta jalostusteollisuuden tuotannon koko heinäkuinen supistuminen ja osa tuotannon vaihteluista keväällä johtuivat kuljetusvälineiden tuotannosta (pl. autot). Kaivannaisteollisuuden kausitasoitetun tuotannon pitkään jatkunut kasvu tasaantui heinäkuussa.

Rakentamistoiminnan elpyminen, joka alkoi keväällä, jatkui heinäkuussa. Rakentamista oli peräti 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vähittäiskaupan kausitasoitettu myynnin määrä kasvoi edeltävien kuukausien tapaan hiukan heinäkuussa, mutta kasvu oli edelleen hyvin hidasta. Vähittäismyynti ylitti vuodentakaisen tason kesä-heinäkuussa noin prosentilla. Kotitalouksien reaalitulot kehittyivät heinäkuussa kuitenkin edellisiä kuukausia hieman heikommin. Kulutuksen pieni elpyminen on jäänyt vieläkin lähinnä kotitalouksien vähentyneen säästämisen ja luotonoton vähittäisen elpymisen varaan.

Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto 2016–17

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2017/33 Näytä viikkokatsaus 2017/35