BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/34

Konsolidoidun budjetin (eli federaation, alueiden ja kuntien budjettien sekä valtion sosiaalirahastojen) hyvä tulojen kehitys jatkui tämän vuoden toisella neljänneksellä. Tulot olivat vuoden koko ensimmäisellä puoliskolla nimellisruplissa 16 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Tulot öljy- ja kaasuveroista nousivat viime vuoden alkupuoliskon hyvin matalalta tasolta 37 %, mutta myös budjetin muut tulot lisääntyivät lähes 12 %, eli huomattavasti noin 4,5 prosentin inflaatiota nopeammin. Vaikka tulojen kasvu valmisteveroista ja yritysten voittoveroista hidastui keväällä, näitä tuloja kertyi vuoden ensipuoliskolla lähes viidennes vuodentakaista enemmän. Tulot sosiaali- ja arvonlisäveroista, jotka ovat suurimmat tuloerät, sekä tulot omaisuusveroista kasvoivat edelleen hyvin, vuoden ensipuoliskon osalta 11–12 %. Työtuloveroista tuli myös selvästi vuodentakaista enemmän tuloja.

Tulojen elpymisen ansiosta konsolidoitu budjetti oli vuoden ensipuoliskolla hitusen ylijäämäinen. Budjetin menot kasvoivat vuodentakaisesta runsaat 6 % eli reaalisesti melko maltillisesti. Sosiaalimenot kuitenkin lisääntyivät noin 10 %, vaikka laskuista jätetään pois tämän vuoden alussa eläkeläisille maksettu kertasumma. Budjetin menot asuntosektorille sekä talouden eri sektoreille kääntyivät tuntuvaan nousuun usean laskuvuoden jälkeen. Koulutusmenojen kehitys oli edelleen heikkoa, vaikka ne kohenivatkin hieman, ja terveydenhoitomenot vähenivät. Hallintomenoissa viime vuoden nollalinja jatkui. Puolustusmenot vähenivät 8 % monen buumivuoden jälkeen, ja sisäisen turvallisuuden menoissa edellisvuosien luisu jatkui.

Konsolidoidun budjetin menojen reaalinen kehitys 2008–17

Lähteet: Finanssiministeriö, Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2017/33 Näytä viikkokatsaus 2017/35