BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/30

Jalostusteollisuuden tuotanto lisääntyi hitaasti tammi-kesäkuussa, mutta sen eri alojen välillä on suuria eroja. Keskeisistä aloista elintarvikkeiden ja kemian tuotanto kasvoivat edelleen ripeästi. Sen sijaan öljytuotteiden tuotanto lisääntyi edelleen melko vaisusti ja metallien tuotannon supistuminen jyrkkeni. Kone- ja laiteteollisuudessa samoin kuin autoteollisuudessa tuotanto kääntyi noin kolmen heikon vuoden jälkeen nousuun.

Myös muutaman viime vuoden aikana kaiken kaikkiaan heikosti kehittyneen jalostusteollisuuden rakenteissa on tapahtunut huomattavia muutoksia. Suurista aloista elintarviketeollisuus ja kemian teollisuus ovat kasvaneet suunnilleen viidenneksellä vuoden 2013 tammi-kesäkuusta. Öljytuotteiden tuotanto on vuoden 2014 jälkeen ollut melko ennallaan ja metallien tuotanto on lisääntynyt hitaasti. Pitkälti investointien pudotuksen takia koneiden ja laitteiden tuotanto sekä niiden korjaus ja kunnossapito kuten myös rakennusmateriaalien tuotanto on vähentynyt paljon viime vuosina.

Tuotannon reaalinen muutos jalostusteollisuuden keskeisillä aloilla vuodesta 2013 vuoteen 2017

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2017/29 Näytä viikkokatsaus 2017/31