BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/30

BKT ja sen alaerät on nyt tilastoitu samoilla menetelmillä (SNA 2008) vuosien 2011–16 osalta. Vuosien 2014–15 uudet tiedot julkaistiin puolitoista vuotta sitten, jolloin vuosien 2011–13 tiedot julkaistiin väliaikaisilla tilastointimenetelmillä parannettuina. Nyt mm. vuosien 2011–13 kiinteää pääomanmuodostusta (kiinteitä investointeja) koskeviin tietoihin ja sitä kautta BKT-tietoihin lisättiin suurten asejärjestelmien hankintamenot sekä taloudellista hyötyä tuottava tutkimus ja kehitys.

Kiinteän pääomanmuodostuksen arvo vuosina 2011–13 on uusissa tiedoissa suunnilleen 10 % suurempi kuin edellisissä tiedoissa (edellisessä tilastomuutoksessa yksityisen kulutuksen arvo nousi noin 10 %). Kunkin vuoden BKT:n arvo suureni 1–3 %. Edellisillä, väliaikaisilla tiedoilla BKT:n arvo nousi noin 7 % sitä edellisistä tiedoista.

BKT:n reaalinen vuotuinen kasvutahti koheni 0,4 prosenttiyksikköä vuosien 2012–13 osalta, sillä yksityisen kulutuksen kasvutahti nousi 0,7 prosenttiyksikköä. Kiinteän pääomanmuodostuksen vuotuinen kasvutahti sitä vastoin heikkeni 0,7 prosenttiyksikköä vuosien2012–14 osalta.


Näytä viikkokatsaus 2017/29 Näytä viikkokatsaus 2017/31