BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/28

Maksutaseen rahoituserissä yksityisen sektorin nettomääräinen pääomavirta suuntautui alustavien tietojen mukaan vuoden toisella neljänneksellä lievästi ulkomailta Venäjälle päin, mikä on ollut viime vuosina melko poikkeuksellista.

Pääoman nettovirta Venäjän yrityssektorille (pl. pankit) oli huomattavan positiivinen johtuen ennen muuta suorista sijoituksista sekä ulkomailta Venäjälle että Venäjältä ulkomaille. Yrityssektorille tuli suoria sijoituksia niin toisen neljänneksen kuin koko ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hieman enemmän kuin edellisinä vuosina (jos huomioon ei oteta Rosneft-öljy-yhtiön osakepaketin myyntiä, joka paisutti vuoden 2016 viimeisen neljänneksen suorien sijoitusten lukemaa). Toisaalta suhteessa Venäjän talouden kokoon suorien sijoitusten virta jäi edelleen vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 2 prosenttiin puolen vuoden BKT:stä. Venäläiset yritykset tekivät toisella neljänneksellä suoria sijoituksia ulkomaille huomattavan vähän verrattuna edellisiin vuosiin.

Venäjän pankkisektorilta virtasi vuoden toisella neljänneksellä pääomaa ulkomaille kohtalaisen paljon, sillä pankit jatkoivat ulkomaisten velkojensa takaisinmaksuja ripeään tahtiin.


Näytä viikkokatsaus 2017/27 Näytä viikkokatsaus 2017/29