BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/27

Hongkongin erityishallintoalueen palauttamisesta Kiinalle tuli heinäkuun alussa kuluneeksi 20 vuotta. Hongkongin talous on yhä vahvemmin sidoksissa Manner-Kiinaan. Samalla Hongkongin merkitys Kiinalle on kuitenkin heikkenemässä, sillä Manner-Kiinassa on yhä enemmän Hongkongin kanssa kilpailevia miljoonakaupunkeja. Hongkongin BKT on enää noin 3 % suhteessa Kiinan BKT:hen, kun se vuonna 1997 oli 20 %.

Hongkong on edelleen Manner-Kiinan ja muun maailman välinen taloudellinen linkki. Hongkongin talous nojaa pääasiassa logistiikkaan ja rahoitukseen, joissa molemmissa Manner-Kiina on Hongkongin tärkein vastapuoli. 20 vuotta sitten jopa neljännes Kiinan viennistä kulki Hongkongin kautta ja osuus on yhä yli 10 %. Nykyään Hongkongin merkitys Kiinalle liittyy entistä enemmän finanssialaan. Hongkongin kautta ulkomaiset toimijat pääsevät kontrolloidusti osallistumaan Manner-Kiinan rahoitusmarkkinoille. Kiina käyttää Hongkongia myös mm. kotimaisten rahoitusmarkkinauudistusten testaamiseen ja juanin kansainvälistymisen edistämiseen. Viime vuosina Kiina on kiristänyt pääomaliikkeitä, mikä on osaltaan vaikuttanut Hongkongin juanmääräisten talletusten puolittumiseen vuoden 2015 alusta vuoden 2017 maaliskuuhun. Myös juanin osuus erityishallintoalueen ja Manner-Kiinan välisen kaupan maksuissa on pienentynyt.

Kaiken kaikkiaan Hongkongin integraatio Kiinaan on syventynyt. Luottoluokittaja Moody's arvioi Hongkongin taloudelliset, rahoitukselliset ja poliittiset yhteydet Manner-Kiinaan "läheisiksi ja kiristyviksi", minkä vuoksi Kiinan luottoluokituksen lasku johti toukokuussa lähes välittömästi myös Hongkongin luokituksen laskuun. Maaliskuussa 2017 Hongkongin pankkisektorin ottamista lainoista 28 % oli Hongkongin rahaviranomaisen mukaan peräisin Kiinasta. Vastaavasti 26 % hongkongilaisten pankkien ulkomaille myöntämästä lainakannasta oli lainattu mannerkiinalaisille toimijoille. Hongkongin pörssin välityksellä voi nykyään käydä kauppaa suurella osalla Shanghain ja Shenzenin pörssien osakkeita.

Ulkomaisten yritysten toimintaedellytyksiä Hongkongissa on viime aikoina rasittanut poliittinen epävarmuus, jota Kiina on saanut aikaan poliittisesti riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan puuttumalla. Heritage Foundation on toistaiseksi listannut Hongkongin maailman vapaimmaksi paikaksi tehdä liiketoimintaa jokaisena vuonna Kiinalle palauttamisen jälkeen, mutta riippumattoman oikeusjärjestelmän rapautuminen on saanut yritykset varovaisemmiksi. Erityisesti nuorten hongkongilaisten asenteet Manner-Kiinaa kohtaan ovat muuttuneet negatiivisemmiksi, mitä heijastelee demokratia- ja itsenäisyysliikkeiden kasvanut suosio.


Näytä viikkokatsaus 2017/26 Näytä viikkokatsaus 2017/28