BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/27

Rosstatin mukaan venäläisten naisten elinajanodote syntymästä oli viime vuonna 77,1 vuotta, kun taas miesten vastaava oli 66,5 vuotta. Elinajanodote on noussut merkittävästi 1990-luvun jälkipuoliskolta, jolloin esimerkiksi miesten elinajanodote oli useana vuonna selvästi alle 60 vuotta. Elinajanodotetta ovat nostaneet sekä terveydenhuollon resurssien kasvu että etenkin elintapojen muutokset. Sydän- ja verisuonitaudit ovat kuitenkin säilyneet venäläisten tärkeimpinä kuolinsyinä.

OECD-maihin tai suureen osaan muita keskituloisia maita verrattuna etenkin venäläisten miesten elinajanodote on edelleen varsin alhainen. Lisäksi naisten ja miesten välinen ero on erittäin suuri, 10,6 vuotta. OECD-maista korkein naisten elinajanodote oli vuonna 2015 Japanissa, 87,1 vuotta. Miehistä korkein elinajanodote oli Islannissa, 81,1 vuotta. Myös useissa Venäjää köyhemmissä maissa elinajanodote on korkeampi, mikä osaltaan kertoo maan kansanterveyden heikosta tilasta. Esimerkiksi Kiinassa naisten elinajanodote oli toissavuonna 77,3 vuotta, miesten taas 74,3. Myös esimerkiksi Brasiliassa (70,7 vuotta) ja Intiassa (66,6) oli Venäjää korkeampi miesten elinajanodote.

Venäjällä etenkin miesten eliniän odotetaan nousevan tulevina vuosina muiden maiden tapaan. Rosstatin kesäkuussa julkaistun väestöennusteen mukaan eläkeikäisten määrä lisääntyykin selvästi. Rosstatin väestöennusteessa on kolme eri skenaariota, joissa keskimmäisessä työikäisen väestön määrä vähenisi vuoden 2035 loppuun mennessä hieman yli 4 % ja olisi silloin 78,7 miljoonaa. YK:n tuoreessa väestöennusteessa Venäjän 15−60-vuotiaiden määrä vähenisi vuosien 2020 ja 2035 välillä kuitenkin hieman enemmän, noin 5 %. Rosstatin ennusteessa työvoimaa kasvattaa osaltaan nettomaahanmuutto, jonka odotetaan olevan vuosittain noin 300 000 henkilöä vuoteen 2035 asti.

Elinajanodote eräissä maissa vuonna 2015

Lähde: Rosstat ja OECD.


Näytä viikkokatsaus 2017/26 Näytä viikkokatsaus 2017/28