BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/18

Kiina uudisti verotustaan vuosi sitten, jolloin loput palvelualat siirtyivät arvonlisäverotuksen piiriin (ks. Viikkokatsaus 18/2016). Huhtikuun lopulla hallitus ilmoitti, että arvonlisäverotusta tullaan 1.7. alkaen yksinkertaistamaan niin, että 13 prosentin verokanta poistuu ja sen piiriin kuuluvat maataloustuotteet ja maakaasu siirtyvät alhaisempaan 11 % verokantaan. Uudistuksen jälkeen käytössä on kolme ALV-kantaa: 6 %, 11 % ja 17 %. Lisäksi vuoden alusta lähtien pienyritysten verotusta on kevennetty ja tiettyjen tiede- ja teknologia-alan yritysten T&K-menojen verovähennyskelpoisuutta kasvatettu kolmen vuoden määräajaksi. Nyt yritykset, joiden verotettavat vuositulot ovat alle 500 000 juania voivat saada kevennetyn verokohtelun, jolloin yritykset maksavat 20 % yhtiöveroa puolesta tuloistaan. Aiemmin tuloraja oli 300 000 juania. Myös joitakin muita määräaikaisia verohelpotuksia on jatkettu.

Hallituksen arvion mukaan ilmoitetut uudistukset vähentävät yritysten ja yksityishenkilöiden verotaakkaa kuluvana vuonna 380 mrd. juanilla ja erilaiset maksut vähenevät yhteensä 200 mrd. juanilla. Maaliskuussa pääministeri Li kertoi elinkeinoverosta arvonlisäveroon siirtymisen keventäneen yritysten verotaakkaa viime vuonna yhteensä 570 mrd. juania (76 mrd. euroa). Yhdistetyt ALV ja elinkeinoverotulot kuitenkin kasvoivat viime vuonna 4 prosenttia 5 220 mrd. juaniin.

Kiinan 25 prosentin yhtiöveroaste ei poikkea suuresti muista maista. Yritysten kohtaamat muut kulut ja maksut nostavat kuitenkin kustannuksia. Maailmanpankin arvion mukaan yritysten kokonaisveroaste (ml. pakolliset maksut) oli Kiinassa 68 % yritysten voitoista vuonna 2016, mikä on yksi maailman korkeimpia. Maailman talousfoorumin kilpailukykyvertailussa Kiinan sijoitusta heikentävät nimenomaan korkeat verot sekä yrityksen perustamisen byrokraattisuus. Aihe on herättänyt keskustelua viime aikoina ja yritykset ovat ilmaisseet tyytymättömyyttään tilanteeseen. Helmikuussa hallitus ohjeisti ministeriöitä kiinnittämään huomiota yritysten kohtaamiin kuluihin ja poistamaan turhat maksut. Vuoden loppuun mennessä on tarkoitus saada aikaan yhdenmukaistettu lista yritysmaksuista ja niiden ehdoista.


Näytä viikkokatsaus 2017/17 Näytä viikkokatsaus 2017/19