BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/18

Amerikkalainen kauppakamari julkisti huhtikuussa vuosittaisen raporttinsa amerikkalaisyritysten tilanteesta Kiinassa. Kauppakamari näkee yritysten tilanteen poikkeuksellisen haastavaksi, kun poliittiset jännitteet maiden välillä ovat lisääntyneet viime vuodesta, Kiinan talouskasvu hidastuu ja investointiympäristö on heikentynyt. Kauppakamari arvioi myös reformivauhdin ja avautumiskehityksen hidastuneen. Lisäksi kotimaisia yrityksiä on tuettu erilaisten ohjelmien avulla, mikä on kaventanut ulkomaisten yritysten liikkumatilaa.

Kauppakamarin mukaan kaikki osapuolet hyötyvät, kun kauppa on mahdollisimman vapaata, yritysten toiminta markkinaperusteista ja markkinoille pääsy helppoa. Se toivookin Kiinan avaavan markkinoitaan yhä enemmän ulkomaisille toimijoille ja edistävän neuvotteluita kahdenvälisen investointisopimuksen solmimiseksi. Yhtenä suurimpana haasteena amerikkalaisyritykset kokevat Kiinan epäselvät lait ja epäyhtenäiset sääntöjen tulkinnat. Tilanteen korjaamiseksi kauppakamari ehdottaa parannuksia tiedon jakamiseen esimerkiksi oikeusistuinten päätösten ja viranomaistutkimusten osalta sekä tulli- ja verosääntöjen selkeyttämistä. Lisäksi yritysten mahdollisuutta kommentoida laki- ja säännösluonnoksia voisi kehittää edelleen.


Näytä viikkokatsaus 2017/17 Näytä viikkokatsaus 2017/19