Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/18

Arvonlisäverokokeilua laajennettiin 1.5. alkaen koskemaan loppuja palvelualoja: rakentamista ja kiinteistöpalveluita, rahoitus- ja vakuutusalaa sekä muita kuluttajapalveluita. Aiemmin nämä toimialat olivat elinkeinoveron piirissä, jolloin vero määräytyi yrityksen bruttotulojen mukaan. Palvelualoilla arvonlisäveroon siirtyminen alkoi vuonna 2012. Aluksi kokeilun piirissä olivat vain tietyt kaupungit ja toimialat. Vuodesta 2013 lähtien ALV-kokeilua on laajennettu maanlaajuiseksi ja mm. kuljetus- posti- ja viestintäpalvelut siirtyivät ALV:n piiriin.

Rahoitussektorilla lähes kaikki rahoituspalvelut ovat 6 prosentin ALV-verokannan piirissä. Näihin lukeutuvat mm. kuluttaja- ja yrityslainojen korot, osakkeiden, velkakirjojen ja valuutan myynnistä saadut tuotot, rahoituspalveluista veloitetut palkkiot sekä vakuutuspreemiot. Verovapauden piirissä sen sijaan ovat mm. talletusten korot, liikepankkien keskuspankille maksamat korot, pankkienvälinen lainaus sekä julkinen ja paikallishallinnon velka.

Kiinteistöpalveluiden ja rakentamisen yleinen ALV-kanta on 11 %. Pienyrittäjät voivat lisäksi valita yksinkertaistetun verokäytännön, jolloin veroaste on pienempi, mutta yritykset eivät ole oikeutettuja verovähennyksiin. Kiinteistökaupassa sekä yritysten että yksityisten myymät, ostamat ja vuokraamat kiinteistöt ovat ALV:n piirissä. Veroa ei peritä yksityishenkilöiltä, jotka ovat omistaneet myymänsä asunnon yli 2 vuotta. Tästä poikkeuksena ovat kuitenkin suurien kaupunkien kalliiden asuntojen kauppa, joka ei ole kokonaan verovapaata. Muihin yksityisiin asuntokauppoihin sovelletaan alempaa 5 prosentin verokantaa asunnon myyntihinnasta.

Muihin kuluttajapalveluihin kuuluvat mm. matkailuala, hotellit, ravintola-ala, koulutus, terveydenhuolto sekä kulttuuri ja viihdepalvelut. Näiden palveluiden yleinen verokanta on 6 % tietyin poikkeuksin. Verovapauden ovat saaneet mm. hyväksyttyjen toimijoiden tarjoamat terveyspalvelut, vanhustenhuolto, lastenhoito sekä koulutus tiettyyn arvoon asti.

Yrityksillä on ollut vain vähän aikaa valmistautua verouudistukseen, sillä pääministeri Li ilmoitti vasta maaliskuun kansankongressissa ALV-uudistuksen astumisesta voimaan toukokuun alussa. ALV-tulot jaetaan keskus- ja paikallishallinnon kesken. Aiemmin elinkeinoverotulot menivät suoraan paikallishallinnolle ja ne muodostivat noin 40 % paikallishallinnon tuloista. Viranomaisten mukaan verouudistus keventää tänä vuonna yritysten verotaakkaa yli 500 mrd. juanin (70 mrd. EUR) verran, mikä vähentää paikallishallinnon verotuloja ja on myös huomioitu kuluvan vuoden valtion budjettialijäämän kasvuna.

Ennen laajentumistaan palvelualoille ALV on ollut käytössä tehdasteollisuuden ja kaupanalan yrityksillä. Nyt voimaanastunut verouudistus siis yhdenmukaistaa verotuskäytännöt tavaroille ja palveluille ja tekee välituotteiden ja -palveluiden hankinnat toimialojen välillä verovähennyskelpoiseksi. Tällä hetkellä Kiinassa sovelletaan useita ALV-kantoja, ja verojärjestelmä on monimutkainen. Tyypillisimmät kannat vaihtelevat 3-17 prosentin välillä. Esimerkiksi vuonna 2014 OECD-maiden keskimääräinen ALV-kanta oli 19 %. Kiinan ALV-järjestelmää on tarkoitus myöhemmin uudistaa niin, että käytössä olisi vain kaksi verokantaa.


Näytä viikkokatsaus 2016/17 Näytä viikkokatsaus 2016/19