BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/11

Valtiovarainministeriön mukaan julkisen talouden alijäämä tulee olemaan noin 2 600 mrd. juania eli vähän yli 3 % BKT:stä vuonna 2017. Viime vuodelle budjetoitu vaje oli samaa luokkaa, mutta toteutuneet menot olivat ennakoitua suuremmat ja vaje kasvoi tavoitetta hieman suuremmaksi lähes 4 prosenttiin BKT:stä. Kuluvan vuoden budjettikertomuksessa presidentti Xi Jinpingin asema ja erilaiset poliittiset linjaukset ja ohjelmat ovat esillä poikkeuksellisen paljon.

Budjettikertomus jättää tälläkin kertaa auki sen, miten paljon ja mihin julkisia varoja käytetään tänä vuonna. Menoeristä tiedetään lähinnä vain, että sotilasmenot jatkavat reipasta (7 %) kasvuaan ja ovat 1 040 mrd. juania (arviolta 1,3 % BKT:stä) kuluvana vuonna. Kertomuksessa on kuitenkin mainittu joitakin konkreettisia toimia kuluvalle vuodelle. Yritysten osalta useita viranomaismaksuja joko poistetaan tai leikataan. Pienten yritysten verotusta kevennetään ja pk-yritysten tutkimus ja kehitysmenoista aiempaa suurempi osa on jatkossa verovähennyskelpoisia.

Kiinan julkinen talous on kaikkea muuta kuin selkeä kokonaisuus. Virallisten julkisten menojen ja tulojen lisäksi etenkin aluehallinoilla on runsaasti budjetin ulkopuolista toimintaa. Kun tämä huomioidaan, IMF:n mukaan Kiinan julkisen talouden menot olevat selvästi virallisia lukuja suuremmat. IMF arvioi julkisen talouden laajennetun alijäämän olleen noin 10 % BKT:stä vuodesta 2013.

Kiinan julkisen sektorin tulot, menot ja alijäämä, % BKT:stä

Lähteet: IMF ja Kiinan budjettikertomus 2016–2017


Näytä viikkokatsaus 2017/10 Näytä viikkokatsaus 2017/12