BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/02

Kuluttajahintojen nousu vuodentakaisesta oli joulukuun lopussa 5,4 % eli hitainta sitten vuoden 2012 kevään. Vuoden 2015 lopussa inflaatio oli lähes 13 %.

Hintojen nousun hidastumisesta suuri osa tuli elintarvikkeista, sillä niiden hinnat nousivat enää 4,6 % noustuaan vuoden 2015 aikana 14 %. Elintarvikkeiden osuus kuluttajahintakorissa on hyvin suuri, viime vuonna 38 % (ml. alkoholi) eli jopa hieman edellisvuosia suurempi. Kaksi elintarvikeryhmää hidasti inflaatiota selvästi. Vihannesten, juuresten ja hedelmien hinnat, jotka vuonna 2015 nousivat nopeasti, olivat viime vuoden lopulla paljon vuodentakaista alempana. Liha ja lihatuotteet, joiden osuus kuluttajahintakorissa on monta vuotta ollut lähes 10 %, kallistuivat vain vähän verrattuna vuoden 2015 nousuun. Tämä näkyi myös ns. minimielintarvikekorin kallistumisena ainoastaan runsaat 3 % (vuonna 2015 melkein 9 %), vaikka maidon ja maitotuotteiden hinnat nousivat viime vuoden aikana edelleen lähes 10 %.

Muiden tavaroiden hintojen nousu hidastui myös, mutta oli joulukuun lopussa vielä 6,5 %. Niistä eniten inflaatiota vaimensi henkilöautojen sekä vaatetuksen ja tekstiilien hintojen edellisvuotta paljon lievempi nousu (näiden kahden ryhmän osuudet hintakorissa olivat 9 % ja lähes 7 %).

Palvelujen hinnat nousivat 10 % vuonna 2015, mutta viime vuonna vajaat 5 %. Huomattava vaikutus tuli edellisiä vuosia paljon maltillisemmasta asumisen kustannusten noususta (osuus kuluttajahintakorissa vajaat 9 %). Etenkin kotitalouksien käyttämän kaasun hintojen korotukset pysyivät edelleen inflaatiota pienempinä.

Selvimmin inflaatiota hidastanut tekijä oli ruplan kurssi, joka nousi vuoden 2016 mittaan. Kurssin vuosikeskiarvo oli vain noin 7 % heikompi kuin vuonna 2015, jolloin rupla heikkeni 25 %. Lisäksi tuottajahintojen nousu vaimeni tuntuvasti, mikä myös vähensi kuluttajahintojen nousupainetta.


Näytä viikkokatsaus 2017/01 Näytä viikkokatsaus 2017/03