BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/01

Joulukuun virallisten ostopäällikköindeksien (PMI) mukaan talouskasvu hidastui aavistuksen marraskuusta. Teollisuuden PMI laski joulukuussa pistelukuun 51,4 (marraskuussa 51,7) ja palveluiden PMI pistelukuun 54,5 (54,7). Indeksilukua 50 suuremmat arvot viittaavat tuotannon kasvuun edelliseen kuukauteen verrattuna, kun taas pienemmät merkitsevät tuotannon laskua.

Yksityinen Caixin/Markit teollisuuden ostopäällikköindeksi, joka painottaa virallista PMI:tä pienempiä yrityksiä, sen sijaan jatkoi vahvistumistaan pistelukuun 51,9. Vaikka virallinen ja yksityinen PMI-indeksi antavat ristiriitaisen kuvan joulukuun kehityksestä, on taloustilanne molempien kyselyjen mukaan parantunut vuoden 2016 aikana. 

Vuoden 2016 BKT-tilastot on määrä julkaista 20. tammikuuta. Aikaisempien tietojen perusteella näyttää selvältä, että talouskasvu hidastui viime vuonna hieman edellisvuoden 6,9 prosentista. Tänä vuonna kasvu hidastunee edelleen, sillä velkatilanteen huononeminen, epävarmuudet kiinteistösektorilla ja valuutan ulosvirtaus rajoittavat elvytysvaraa. Myös markkinakorkojen nousu ja mahdolliset kauppapoliittiset kiistat Yhdysvaltojen uuden hallinnon kanssa varjostavat kasvunäkymiä.

Vaikka Kiinan kasvu hidastuu, näillä näkymin se jatkuu edelleen erittäin nopeana verrattuna maailmantalouteen. Reformipolitiikan ja kasvun kestävyyden näkökulmasta on lupaavaa, että Bloomberg raportoi presidentti Xi Jinpingin sanoneen joulun alusviikolla puolueen talouspäättäjille olevansa valmis joustamaan 6,5 prosentin kasvutavoitteesta, jos sen saavuttaminen kasvattaa liikaa maan velkataakkaa ja siitä koituvia riskejä. Vuodenvaihteessa myös keskuspankin rahapoliittisen komitean jäsen suositteli joustavampaa kasvutavoitetta. Talouslehti Caixin otti tällä viikolla pääkirjoituksessaan voimakkaasti kantaa reformien puolesta ja nykyistä kasvutavoitetta vastaan.


Näytä viikkokatsaus 2017/02