BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/01

Rosstatin tuoreiden BKT-tilastojen mukaan vuonna 2015 BKT supistui 3 %, kun aiemmissa tiedoissa luisu oli 3,7 %. Talouden kysyntäerien osalta BKT-lukeman muutos parempaan päin johtuu suureksi osaksi siitä, että yksityisen kulutuksen pudotus oli 9,6 prosentin sijasta alle 9 %. Yksityisen kulutuksen osuus on puolet BKT:stä. Lisäksi BKT-lukemaa paransi kysyntäeriä koskeviin tietoihin sijoittuvan BKT-tilinpidon tilastovirheen muutos. BKT:n tuotantoeristä BKT:n pudotustiedon lievenemiseen vaikutti eniten kaupan alan, rakennussektorin sekä julkisen hallinnon kehityslukemien paraneminen aiemmista tiedoista.

Vuoden 2015 BKT:n tason nousu ei ainakaan toistaiseksi aiheuttanut muutoksia vuoden 2016 alkupuolen kehityslukemiin. Ensimmäiset vuoden kolmatta neljännestä koskevat tiedot vahvistavat sen, että kotimainen kysyntä Venäjällä oli enää suhteellisen vähän vuodentakaista pienempi (yksityinen kulutus noin -3 % ja kiinteät investoinnit -0,5 %). Lisäksi alkuvuoden heikon kehityksen jälkeen Venäjän tavara- ja palveluviennin määrä oli Rosstatin mukaan kolmannella neljänneksellä lähes 7 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Tavara- ja palvelutuonnin pudotus oli enää 3 %.


Näytä viikkokatsaus 2017/02