BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/01

Talouden taantumasta huolimatta työllisten määrä väheni Rosstatin työvoimakyselyn mukaan vain lievästi vuonna 2015 ja kasvoi hieman vuoden 2016 aikana. Eniten työllisyys lisääntyi koulutuksen, terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen aloilla. Työllisyysaste 15–72-vuotiaiden keskuudessa nousi noin 66 prosenttiin.

Työllisyyden hyvä kehitys on kyselyn mukaan näkynyt työvoiman ulkopuolisten mutta työhön halukkaiden henkilöiden määrän merkittävänä supistumisena. Lisäksi työttömien määrä, joka nousi vuonna 2015, kääntyi viime vuoden loppukuukausina jopa tuntuvaan laskuun. Työttömyysaste oli loka-marraskuussa 5,4 %.

Toisaalta Rosstatin yritysseurannan mukaan palkattomalla lomalla olevien työntekijöiden määrä seurannan piirissä olevissa yrityksissä lisääntyi noin 4 % vuoden 2014 syksystä vuoden 2016 syksyyn. Heidän osuutensa yritysten työntekijöistä on jo aiemmin ollut varsin huomattava, ja osuus nousi vuoden 2016 syksyllä 8,4 prosenttiin. Noin kolmasosa palkattomalla lomalla olevista on jalostusteollisuuden yrityksistä, joissa heidän osuutensa työntekijöistä oli lähes 17 %. Kone-, laite- ja kuljetusvälineteollisuudessa palkattomalla lomalla olevien osuus nousi lähes viidesosaan. Myös osa-aikatyötä tekevien määrä seurannan kattamissa yrityksissä on lisääntynyt, ja osa-aikaisten osuus työntekijöistä oli vuoden 2016 syksyllä 2,5 % ja jalostusteollisuudessa 3 %.


Näytä viikkokatsaus 2017/02